ЦВП в ПОО

ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ „ДИГИТАЛНОСТ И КРЕАТИВНОСТ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

Със заповед на министъра на образованието и науката, ПГ „Велизар Пеев” – Своге придобива статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение.

В рамките на Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“ на Националния план за възстановяване и устойчивост е планирано да се модернизират и оборудват професионални гимназии в страната, които да се превърнат в Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение и ще бъдат ядро на регионалните образователни екосистеми, допринасящи за повишаване на регионалната конкурентоспособност и работещи въз основа на партньорства между професионални училища, университети, компании, местни власти и други образователни институции.

Със Заповед № РД 09-5599/15.11.2022 г. на министъра на образованието и науката е утвърден списък с 28 професионални гимназии в страната, които да получат статут на Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение.

Професионална гимназия „Велизар Пеев“, гр. Свое е определена за Център за високи постижения в професионалното образование и обучение за София област. Статутът му ще осигури на училището финансови средства, които ще бъдат инвестирани за превръщането му в център за практическо обучение и за осигуряване на високо-технологично оборудване, което ще даде възможност учениците да усвоят най-новите технологии в различните сфери.

Определянето на професионалната гимназия за Център за високи постижения в професионалното образование и обучение е инвестиция на Министерство на образованието и науката за постигане на по-високо равнище на образование и е отговорност и мотивация за училищния екип да превърне гимназията в привлекателен център за обучение и да отговори на съвременните изисквания за качество.