Проект Библиотека

Проект „Библиотеките като образователна среда“

ПГ „Велизар Пеев“ получи финансиране по НП „Изграждане на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“
Проектът включва:
1. Закупуване на книги спрямо потребностите, интересите на учениците и професионалното наравление по което се обучават, с цел създаване на библиотечен фонд, в училищата в които няма такъв, и обогатяване с нова съвременна литература в училищата с изграден библиотечен фонд. Проучването на интересите и потребностите на учениците се извършва по определен от директора на училището ред.
2. Създаване на „кът за четене” и превръщането му в едно от най-желаните места в училище – неформална уютна читателска среда, която да предразполага учениците, както към изграждане на трайни навици за четене, така и към работа в екип за търсене, извличане и анализиране на информация от различни източници при проектни дейности.
3. Организиране и провеждане на инициативи в създадения „кът за четене”/училищната библиотека с цел популяризирането им като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес – програма на теми и инициативи през учебната година.