Твоят час

ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

за учебната 2017/2018 година

 

ДЕЙНОСТ по интереси РЪКОВОДИТЕЛ
1 PR и реклама Снежана Василева
2 Аз съм бъдещ инженер Анелия Петрова
3 Аз съм бъдещ икономист Анжела Василева
4 Арт клуб приложни изкуства Невяна Шадова
5 В света на английската литература Инна Такева
6 Да празнуваме, играем и творим Юлиана Илиева
7 Естетика и дизайн в кулинарията Даниела Гочева
8 Изкуството да готвим Димитрина Ценкова
9 Искам да изработвам нещо интересно инж. Росица Стайкова
10 Как да успеем в бизнеса? Анна Дикова
11 Клуб „Електромобили” инж. Георги Димитров
12 Литературен клуб Юлияна Геловска
13 Мажоретна формация Силвия Маринкова
14 Млад предприемач Адриана Христова
15 Приложна декорация в сладкарството Искра Кирова
16 Професионално ориентиране Цветелина Славова
17 Театрално студио Радка Трашлиева
18 Училищен вестник „Професия Гимназист” Йорданка Григорова
19 Художествени изделия от метал и дърво инж. Георги Кръстанов

 

ДЕЙНОСТ по обучителни затруднения РЪКОВОДИТЕЛ
1 Английски език 10а клас Йорданка Григорова
2 Английски език 10в клас Екатерина Тодорова
3 Английски 12. Клас Юлиана Илиева
4 Български език 11б клас Анита Ангелова
5 Български език 11в клас Десислава Йорданова
6 Български език 11г клас Анна Петкова
7 Български език 12а-г клас Юлияна Геловска
8 Български език 12б клас Анита Ангелова
9 Български език 12в-д клас Радка Трашлиева
10 География Светлана Белчева
11 Математика 10б клас Анжела Василева
12 Математика 10в клас Анелия Петрова
13 Немски език Снежана Василева
14 Физика Марияна Кацарова
15 Химия Лидия Младенова

Анкетна карта за участие на ученици в занимания по интереси

Анкетна карта

Индивидуална образователна карта

Индивидуална карта

 

АНКЕТА ЗА МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В ПРОЕКТА „ТВОЯТ ЧАС“ – http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЕКТА „ТВОЯТ ЧАС“ – http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx