Системно програмиране

DSCI0047СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ

с интензивно изучаване на английски език

втори чужд език – немски или руски

 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 

Общ бал

=

БЕЛ
изпит

+

Математика
изпит

Х

3

+

Математика
удостоверение
7-и клас

+

Физика
удостоверение
7-и клас

 

Обучаваните по тази специал­ност придобиват умения:

 • да изпълняват алгоритми на различни езици за програмиране;
 • да използват правилно електрон­но-измервателна апаратура;
 • да разчитат, създават и работят с документация – проекти, чертежи, скици, схеми и др.;
 • да реализират връзка с Интернет в реални условия;
 • да инсталират, конфигурират и администрират необходимия сис­темен и приложен софтуер;
 • да създават програмни продукти, като използват процедурни и обектно ориентирани езици за програмиране;
 • да създават WEB приложения и др.;
 • да създават и поддържат база от данни и приложения за тях;
 • да анализират реалните условия и съобразно с тях да извършват необходимите трудови дейности.

Възможна реализация:

Учениците, завършили специалност „Системно програмиране” придобиват трета степен на професионална квалификация и професия „Системен програмист”.

Учениците могат да се реализитат у нас и в чужбина като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерната промишленост. Усвоените трайни знания и умения дават възможност за широка профе­сионална реализация във всички звена и сфери на бизнеса, в които се използват компютърни техники и технологии. Завършилите тази специалност могат да работят като: програмисти; администратори на локални мрежи; Internet дизайнери и др.

Подробен учебен план може да видите тук.

 

3 Comments

 1. Jonetta

  I cannot tell a lie, that realy helped.

 2. anon

  За прием, има ли минимален бал ?

  1. pgvpeev (Post author)

   Минималният бал е различен всяка година и зависи от бала на кандидатстващите!

Leave a Comment