ПСИ

ПРОИЗВ123ОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

първи чужд език английски

втори чужд език – немски или руски

 

 

 

 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 

Общ бал

=

БЕЛ
свидетелство за VIII клас

Х

3

+

Химия

свидетелство за VIII клас

+

Общ успех
свидетелство за VIII клас

 

Обучаваните по тази специал­ност придобиват умения:

 • за анализиране и съхранение на основните и спомагателните суровини и материали;
 • за технологичните процеси в хлебопроизводството и сладкарството;
 • за естетическо оформление на продуктите;
 • за прилагане на здравословни норми за хранене.

 

Възможна реализация:

Учениците, завършили специалност „Производство на сладкарски изделия”, придобиват втора степен на професионална квалификация и професия „Хлебар – сладкар”.

 Завършилите ученици се реализират като:

 • квалифицирани работници за производство на сладкарски изделия;
 • оператори на машини за производството на сладкарски изделия ;
 • оператор на машини за пакетиране и етикетиране;
 • самостоятелен бизнес за производство на  сладкарски изделия.

 

Подробен учебен план може да видите тук.

 

1 Comment

 1. [email protected]

  koi dati e zapisvaneto nujnite dokoment

Leave a Comment