Машини и системи с ЦПУ

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ

с интензивно изучаване на английски език

втори чужд език – немски или руски

 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 

Общ бал

=

БЕЛ
изпит

+

Математика
изпит

Х

3

+

Математика
удостоверение
7-и клас

+

Физика
удостоверение
7-и клас

 

Обучаващите се по специалността ще могат:

  • да разчитат и изработват изделия по чертеж;
  • да подбират режими на работа на металорежещи машини;
  • да създават и тестват програми чрез CNC програмиране;
  • да реализират съответни технологични операции по предварително изработени про­грами;
  • да постигат необходимото качество, изисквано от  ISO.

 

Възможна реализация:

Развитието на съвременното маши­ностроене и подготовката на кадри налага гъвкаво преориентиране към нови, модерни специалности. Това наложи откриването на специалността „Машини и системи с ЦПУ”. Тя е широкоуниверсална, с възможности за тясна специализация. Намира приложение при решаване на всички технологични и технически проблеми, свързани с механична обработка, обслужване, програмиране и настройка на металорежещи машини.

Завършилите обучението по тази специалност могат да работят в про­изводствени фирми в областта на проектиране и изработка на машинни елементи и детайли, да настройват машини и съоръжения с ЦПУ, както и в обслужващата сфера в България и чужбина.

Подробен учебен план може да видите тук.

Leave a Comment