КТТ

Професия:

Техник на компютърни системи

СПЕЦИАЛНОСТ:

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

 

 

Професионалната подготовка включва изучаването на следните учебни предмети:

Електротехника, Градивни елементи, Техническо чертане и документиране, Аналогова и Цифрова схемотехника, Програмиране, Компютърни мрежи, Приложен софтуер, Компютърни архитектури, Операционни системи, Периферни устройства, Запомнящи устройства, Учебна и Производствена практика.

След завършване на обучението си учениците ще имат знания и умения за:

 • Разчитане и използване на техническа документация и нормативни документи за изграждащите модули на компютърна система (КС);
 • Създаване на принципни електрически схеми и графични оригинали на печатни платки;
 • Идентифициране на компонентите на КС;
 • Правилно монтиране на компонентите на КС;
 • Откриване и отстраняване на проблеми и дефекти в КС;
 • Свързване на периферни и запомнящи устройства;
 • Откриване, отстраняване и диагностициране на проблеми и дефекти в периферни устройства;
 • Инсталиране на различни операционни системи и драйвери;
 • Структура и последователност на инсталиране на различни операционни системи;
 • Инсталиране и използване на приложен и специализиран софтуер;
 • Глобална компютърна мрежа Internet – архитектура и потребителски услуги;
 • Архитектура и особености на различни видове локални мрежи;
 • Софтуерна и хардуерна диагностика на КС;
 • Инсталиране на КС като работна станция в локална мрежа.

Реализация:

Завършилият тази специалност може да работи в производствени предприятия и фирми с предмет на дейност, свързан с диагностика, монтаж, хардуерно и софтуерно поддържане и сервизно обслужване на компютърна техника.

 

След завършен XII клас и успешно положени ДЗИ, учениците получават:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация
 • Възможност да продължат образованието си във всички ВУЗ.

Leave a Comment