ЕМА

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 

  • Утроената оценка по математика от свидетел­ството за завършен VIII клас
  • Оценката по физика от свидетелството за завършен VIII клас
  • Среден успех от свидетелството за завършен VIII клас

 

Обучаваните по тази специалност придобиват уме­ния:

  • да отстраняват повреди в електрическите и механичните части на електрическите машини и апарати;
  • да реализират съответни технологични операции при проектирането и сглобяването на електрически машини;
  • да разчитат и изработват чертежи, техническа и технологическа документация;
  • да познават и прилагат методите за лабораторни изпитвания в електропромишлеността;
  • да използват компютърни системи и софтуерни програми при изготвянето на техническа документация;
  • да постигат необходимото качество, изисквано от ISO.

След завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити, учениците получават диплома за средно образо­ва­ние, свидетелство за професионална кваификация и могат да продължат образо­ванието си във всички ВУЗ.

Подробен учебен план може да видите тук.

Възможна реализация:

Учениците, завършили специалност „Електрически машини и апарати”, придобиват трета степен на професионална квалификация и професия „Елетротехник”.

Завършилите обучението по тази специалност могат да работят като проектанти на електрически машини и съоръжения, както в държавния, така и в частния сектор; да извършват ремонтни дейности и диагностика на електрически машини и апарати; да изграждат силови и осветителни инсталации.

Leave a Comment