Прием

Прием на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 година вече е утвърден със заповед № РД 10-360/ 16.06.2023г.

Най-модерните и перспективни специалности очакват бъдещите гимназисти, като във всяка една от тях те ще придобиват актуални и необходими за последващата им реализация знания и умения.

ПРИЕМ В ПГ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“

Предишните поколения са възпитани да ценят знанието на езиците. С времето, английският се превърна в универсален, световен език за редица страни и днес дори най-малките го изучават. За сегашното поколение, освен езика, професионалните умения са изключително ценни и все по-често търсени. От ПГ „Велизар Пеев“ разбираме това и се стремим да изградим уникална по рода си учебна среда, която да допринесе за най-добро професионално обучение и създаване на следващото поколение млади професионалисти.

КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В КРАК С ВРЕМЕТО

Ние смятаме, че подготовката на учениците за заобикалящия ги свят във възраст, в която избират своята професионална ориентация, е ключова за по-нататъшния им успешен растеж.

ДОСТЪП ДО КЛЮЧОВИ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ ЗНАНИЯ

ПГ „Велизар Пеев“ предоставя на кандидат-гимназистите най-перспективните специалности от няколко професионални направления:

 1. Охранителна техника и системи за сигурност
 2. Компюърна техника и технологии
 3. Електрически превозни средства
 4. Компютърна графика
 5. Икономика и мениджмънт
 6. Кетъринг

Всички специалности са със срок на обучение: 5 години; степен на образование: средно; степен на професионална квалификация: трета; с разширено изучаване на английски език. Учениците от специалност „Електрически превозни средства“, при успешно положен изпит придобиват правоспособност: водач на МПС, категория В.

ПРАКТИЕСКА НАСОЧЕНОСТ

Учениците се учат най-бързо с практически упражнения, реални примери, образователни проекти, решаване на казуси. Традиционните образователни методологии залагат в модела си огромно количество теория, която невинаги води до желаните резултати, а именно – да възпита у младежите истински ценни за бъдещата им професия качества. В ПГ „Велизар Пеев“ добре разбираме това и залагаме на методите „учене чрез правене и чрез преживяване“, които позволяват на учениците своевременно да прилагат наученото на практика и да го надграждат чрез реални казуси, идващи от опита на специалистите, които им преподават.

STEM-ЦЕНТЪР „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

В ПГ „Велизар Пеев“ е изграден първият STEM-център в страната. Новата STEM среда, която активно ще участва в образователния процес дава възможност за функционирането на следните дейности:

 • Клуб „Роботика и VR“
 • Студио „Графичен дизайн“
 • Клуб по фотография
 • Музикално студио „ПГ Велизар Пеев“
 • Клуб „Зелена енергия“
 • Клуб „Електромобили“
 • Клуб „Нови технологии“
 • Интернет радио
 • Литературен клуб
 • Клуб „На сцената“

Учениците имат възможност да се включат в различни извънкласни дейности, с които да разнообразят ежедневието и знанията си.

НАШИТЕ УСПЕХИ

Учениците на ПГ „Велизар Пеев“ са редовни участници в различни национални и международни конкурси, състезания и образователни инициативи. През тази учебна година:

 • 4 ученици се класираха за националния кръг на състезанието по английски език на Асоциацията на Кейбридж училищата в България;
 • IV място на Нациоаналното състезание по IT, информатика и визуални изкуства „Аз мога – тук и сега!“ в гр. Девин;
 • 3 ученици с призови места в национално състезание по ИТ в Благовград;
 • награда от Художествено-музикалното състезание на Асоциацията на Кейбридж училищата в България;
 • участие с 2 учебно-тренировъчни фирми на Международния панаир „Млад предприемач“;
 • 15 участници в инициативата на Junior Achievement Bulgaria „Мениджър за един ден“;
 • участие в XI Национално състезание за творческо писане на английски език организирано от КОРПлюс;
 • участие в изложение БУЛПЕК под мотото „Да ти е сладък Хлябът“;
 • участие в Европейска седмица на програмирането;
 • второ място в конкурс за есе;
 • традиционно участие в инициативата Европейски ден на спорта;
 • призови места в литературни конкурси на национално ниво;
 • участие в инициативата „Походът на книгите“;
 • благотворителна инициатива „Подари на душата си вяра“.