ПОКАНА

Уважаеми ученици и родители,

Ръководството и учителите при ПГ „Велизар Пеев“ –  гр. Своге Ви канят на тържесвено откриване на учебната 2022/2023 година на 15 септември от 9:30 часа в двора на училището.

*Учениците трябва, най-късно до 9:15ч. да бъдат в двора на гимназията, за да заемат местата си.

*Класни ръководители на паралелките от VIII клас:

паралелка                                                                                     класен ръководител

VIII „А“  Електрически превозни средства“                                  Светла Николова

VIII „Б“   Компютърна техника и технологии                                инж. Георги Димитров

VIII „В“  Компютърна графика                                                       Анжела Василева

VIII „Г“   Кетъринг                                                                           Марияна Кацарова

VIII „Г“   Икономика и мениджмънт                                              Марияна Кацарова

VIII „Д“  Охранителна техника и системи за сигурност               Анатоли Йорданов

 

Пожелаваме на всички ученици, родители и учители здрава, спокойна и успешна учебна година!

 

Разпределение на класните стаи:

КЛАС СПЕЦИАЛНОСТ КЛАСНА СТАЯ КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ
VІІІ А Електрически превозни средства № 7 С. Николова
VІІІ Б КТТ № 8 инж. Г. Димитров
VІІІ В Компютърна графика № 5А А. Василева
VІІІ Г Икономика и мениджмънт/ Кетъринг № 6А М. Кацарова
VІІІ Д Охранителна техника и системи за сигурност №11 А. Йорданов
ІХ А Електрически превозни средства № 2А Ю. Геловска
ІХ Б Икономика и мениджмънт/ КТТ №13 Ц. Славова
ІХ В Компютърна графика № 14 Б. Груева
Х А Електрически превозни средства № 10 С. Рангелова
Х Б Икономика и мениджмънт/ КТТ № 15 А. Христова
Х В Компютърна графика ММЗ 3 Д. Йорданова
Х Г Кетъринг № 21 С. Маринкова
ХІ А Електрически превозни средства № 10А С. Иванова
ХІ Б Икономика и мениджмънт/ КТТ № 12 инж. В. Григорова
ХІ В Компютърна графика № 23 А. Петкова
ХІ Г Кетъринг № 22 Ю. Илиева
ХІІ А Електрически превозни средства № 9А М. Панчев
ХІІ Б Икономика и мениджмънт/ КТТ Конфе­рентна зала И. Такева
ХІІ В Компютърна графика № 3А С. Владимирова
ХІІ Г Кетъринг № 8А Й. Григорова

Leave a Comment