ПГ „Велизар Пеев“ – град Своге даде символичен старт на изграждането на физкултурен салон

На 05.06.2024г. бе даден символичен старт на изграждането на нов физкултурен салон.

Средствата за спортно съоръжение са осигурени по Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища на Министерството на младежта и спорта. Проектът е на стойност 1 173 678 лв. Изпълнител е ДЗЗД БСГ „Бояна“.

На официалното събитие, на което се направи символичната първа копка за изграждането на спортната зала, присъстваха Емилия Лазарова – заместник-министър на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ, Росица Иванова – началник на РУО – София-област, Ани Спасова – старши експерт по ФВС в РУО – София-област, Нина Копринджийска – заместник-кмет на община Своге, Яков Джераси – председател на фондация „България.

 

 

Leave a Comment