ОТСС

Професия:

Техник на електронна техника

СПЕЦИАЛНОСТ:

Охранителна техника и

системи за сигурност

 

Защо да избера тази специалност „Охранителна техника и системи за сигурност“?

Безспорна е актуалността от използването на ефективни технически средства и системи за защита и охрана на собствеността и информацията при съвременното ниво на развитие на технологиите. Очевидна е все по-нарастващата ценност на информацията в съвременния цифровизиран свят и необходимостта от нейната защита при извличане, съхраняване и предаване.

В процеса на обучение учениците придобиват:

 • Теоретични знания по: електротехника; градивни елементи; техническо чертане и документиране; аналогова и цифрова схемотехника; видеотехника и системи за видеонаблюдение; микропроцесорна техника и компютърни системи; оптични технологии и безжични мрежи; програмиране на МК; приложен софтуер; мрежова и информационна сигурност; сензори и сензорни системи.
 • Практически умения по: електротехника и градивни елементи; схемотехника; електрически и електронни измервания; видеотехника и системи за видеонаблюдение; безжични и оптични мрежови технологии; мрежова информационна сиурност; сензори и сензорни системи; охранителна техника и системи за сигурност.
 • Специфични знания по: роботика, изкуствен интелект, хардуерен дизайн, киберсигурност, облачни технологии.

Реализация:

 • Проектиране и изграждане на системи за сигурност;
 • Поддържане и експлоатация на системи за видео наблюдение; системи за пожароизвестяване; системи за Кибер сигурност; социално-охранителна техника; сървърни системи, бази данни, web услуги;
 • Диагностициране и отстраняване на повреди в сигнално-охранителните системи;
 • Изграждане на автоматизирани системи за следене и контрол на мобилни обекти;
 • Изучаване на въпросите свързани с локализация и следене чрез GPS системи на мобилни обекти.

 

След завършен XII клас и успешно положени ДЗИ, учениците получават:

 • Диплома за средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация
 • Възможност да продължат образованието си във всички ВУЗ.