Отличия в международен ученически конкурс

ОТЛИЧИЯ В МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

,,ЗАЕДНО В XXI ВЕК”  – СОФИЯ, 2012г.

                   На 8-ми юни 2012 г. учениците от Литературен клуб ,,Александър Вутимски” с ръководител Юлияна Геловска получиха заслужено признание в Международния ученически конкурс ,,Заедно в XXI век”. След невероятния успех на Михна Драгиева през 2011 година / Първа награда в раздел ,,Стихотворение” и екскурзия до Москва/, тази година наградените участници са вече двама – Първо място за Хера Стефанова от 10 ,,е” клас в раздел ,,Реферат” и Трето място за Поля Кръстева от 9 ,,е” клас в раздел ,,Проза”. Хера, заедно със своята ръководителка и четиримата участници, отличени с грамоти за първо място в останалите раздели на конкурса, ще осъществят своето уникално пътешествие до Москва – сърцето на Русия!

            Нещо повече за този авторитетен международен конкурс… Конкурсът е включен в рамките на дългосрочния международен проект ,,Заедно в XXI век” на Фондация ,,Устойчиво развитие за България”. Целта е да се засили интересът  на децата и младежите за запознаване с многовековната история между България и Русия, между България и страните на ОНД. Организатори на конкурса са: Фондация ,,Устойчиво развитие за България”, СБУ, Централен съвет на Български антифашистки съюз, НДД, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, НД ,,Русофили”, Съюз на съотечествениците”, МКДЦ ,,Дом на Москва в София”, РКИЦ, СОК ,,Камчия” със съдействието на МОМН и Посолството на Руската Федерация в Република България.

            Участието в конкурса е индивидуално. В разработките си авторите трябва да изложат аргументирано своята теза и разсъждения по избраната от тях тема, съобразена с общата тематика. Могат да се използват разнообразни информационни източници. При рефератите трябва да бъдат посочени използваните източници. Учениците използват специфичните средства на реферата, есето, стиховете, мултимедийте, музиката, рисунката. Допуска се представянето с няколко творби.

            Ключът към успеха – постоянство, воля, труд, желание за творчество и изява. Учениците от ЛК ,,Александър Вутимски” години наред доказват, че притежават тези качества. Участниците през 2012 година са 85 –  бяха разработени и представени 85 есета, 43 презентации, 28 реферата, 15 проекта.

            Разработките се разглеждат и оценяват от компетентно жури в състав: Станка Шопова – председател на Фондация ,,Устойчиво развитие за България”, Михаил Иванов – изпълнителен директор на Руския културно- информационен център, Геновева Черкезова – главен експерт в Дирекция ,, Достъп до образование и подкрепа на развитието” на МОМН, Боряна Илиева – главен секретар на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Борис Громов – директор на Московския културно- делови център ,,Дом на Москва в София”, доц. Емилия Лазарова – историк, проф. Стоян Домусчиев, доц. Цветана Ралева – ръководител на катедра ,,Руски език” в СУ ,,Св. Климент Охридски”.

            Церемонията по награждаването се проведе в РКИЦ – град София. За цялостно успешно участие и представяне в конкурса Литературният клуб бе удостоен с Грамота и Колективна награда, а Юлияна Геловска бе наградена с Грамота за отлична работа по подготовката на учениците за участие в конкурса.

            Международен ученически конкурс ,,Заедно в XXI век”  е поредното доказателство за успешната извънкласна и извънучилищна дейност на учениците от ПГ ,,Велизар Пеев”.


Секция ,,Млад журналист”

ПГ ,,Велизар Пеев”

Галерия:

Заедно в 21 век

Leave a Comment