Самостоятелна форма

ГРАФИК  –  изпити на ученици в СФО

АПРИЛСКА СЕСИЯ  на  учебната 2023/2024 г.

 

Утвърдил:  /п/

Станчо Атанасов

Директор

 

 

Начален час на  изпитите: 13,30 часа

 

клас/ Учебен предмет Дата на изпита Комисия по оценяване Ученици
IX Математика 11.04.2024г. Анжела Василева; Биляна Груева Божидар Петров

                              Кетъринг

Безопасност и долекарска помощ 19.04.2024г. Искра Кирова; Даниела Гочева Божидар Петров
XI БЕЛ 16.04.2024г. Анна Петкова; Десислава Йорданова Николай Емилов

 

Чужд език- Руски език 12.04.2024г. Юлияна Геловска;

Юлиана Илиева

Николай Емилов

Велизар Величков

 

Математика 11.04.2024г. Анжела Василева; Анелия Петрова Николай Емилов

Емил Иванов

Велизар Величков

 

Гражданско образование 10.04.2024г. Марио Александров; Цветелина Славова Николай Емилов

Велизар Величков

Йоана Милева

Чужд език по професията – АЕ 15.04.2024г. Йорданка Григорова; Красимир Манков Николай Емилов 

Компютърна

графика

ФВС 09.04.2024г. Кирил Грозев; Силвия Маринкова Николай Емилов
Електрически машини и апарати – СПП 12.04.2024г. Панайот Корнов;

Калин Лилов

Йоан Джантов            ЕПС

Кристиян Недялков

 

Устройство на електрически превозни средства – СПП 15.04.2024г. Калин Лилов; Георги Кръстанов Йоан Джантов

Кристиян Недялков

 

Електрозахранващи източници и зарядни станции – СПП 16.04.2024г. Георги Кръстанов

Калин Лилов;

 

Йоан Джантов

Кристиян Недялков

 

Тягови и спирачни системи на електромобила – СПП 17.04.2024г. Панайот Корнов; Георги Кръстанов Йоан Джантов

Кристиян Недялков

 

УП-Двигатели с вътрешно горене 19.04.2024г. Калин Лилов;

Георги Кръстанов

Йоан Джантов

Кристиян Недялков

Велизар Величков         ЕПС

УП-Обслужване и ремонт на електрически превозни средства 22.04.2024г. Калин Лилов;

Георги Кръстанов

Йоан Джантов

Кристиян Недялков

Велизар Величков

УП-Електрозадвижване и електрообзавеждане на електрически превозни средства 23.04.2024г. Георги Кръстанов; Калин Лилов Йоан Джантов

Кристиян Недялков

Велизар Величков

Тягови двигатели – РПП 18.04.2024г. Панайот Корнов; Георги Кръстанов Велизар Величков

Йоан Джантов

Кристиян Недялков

Производствена практика – ЕПС 24.04.2024г. Георги Кръстанов;

Калин Лилов;

Йоан Джантов

Кристиян Недялков

Велизар Величков

 

 

XI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

 

 

Икономика на предприятието-ОтПП 12.04.2024г. Веселка Григорова;

Адриана Христова

Йоана Милева             ИМ
Управление на маркетинга – ОтПП 11.04.2024г. Катя Петрова; Веселка Григорова Йоана Милева
УП – Статистика 15.04.2024г. Адриана Христова; Веселка Григорова Йоана Милева
Стокознание – СПП 16.04.2024г. Адриана Христова;

Катя Петрова

Йоана Милева
Счетоводство на предприятието – СПП 18.04.2024г. Веселка Григорова;

Адриана Христова

Йоана Милева
УП-Работа в учебно предприятие 17.04.2024г. Адриана Христова; Веселка Григорова Йоана Милева
УП-Счетоводство на предприятието 22.04.2024г. Веселка Григорова;

Адриана Христова

Йоана Милева
Производствена практика –икономика и мениджмънт 24.04.2024г. Адриана Христова; Веселка Григорова Йоана Милева
Мениджмънт на човешките ресурси – РПП 23.04.2024г. Веселка Григорова;

Адриана Христова

Йоана Милева
Дизайн на печатни издания – СПП 17.04.2024г. Симеон Димитров;

Димитър Димитров;

Николай Иванов         КГ
УП- Дизайн на печатни изделия 23.04.2024г. Симеон Димитров; Таня Янкулова Николай Иванов
УП-Графичен дизайн и реклама 18.04.2024г. Симеон Димитров; Димитър Димитров Николай Иванов
УП-Графични техники 19.04.2024г. Димитър Димитров; Симеон Димитров Николай Иванов
УП – Скулптура 22.04.2024г. Симеон Димитров; Таня Янкулова Николай Иванов
Производствена практика – компютърна графика 24.04.2024г. Димитър Димитров; Невяна Шадова Николай Иванов
БЕЛ  – ООП – 12.клас 16.04.2024г. Анна Петкова

Анна Петкова

Илияна Иванова

Александер Елзановски

БЕЛ – РП – 12.клас 17.04.2024г. Анна Петкова

Анна Петкова

Илияна Иванова

Александер Елзановски

Чужд език – Руски език 12.04.2024г. Юлияна Геловска;

Юлиана Илиева

Илияна Иванова

                              Кетъринг

Математика 11.04.2024г. Анелия Петрова; Анжела Василева Илияна Иванова

 

Гражданско образование 10.04.2024г. Марио Димитров; Марина Митова; Илияна Иванова

 

Гостоприемство в туристическата индустрия – ОтПП 15.04.2024г. Катя Петрова;

Даниела Гочева;

Илияна Иванова

 

ФВС 09.04.2024г. Кирил Грозев; Силвия Маринкова Илияна Иванова

 

Маркетинг в туристическата индустрия

–       ОтПП

18.04.2024г. Катя Петрова; Адриана Христова; Илияна Иванова

 

Организация и технология на кетърингови събития – СПП 19.04.2024г. Искра Кирова;

Даниела Гочева;

Илияна Иванова

 

УП-Организация и технология на кетърингови събития 23.04.2024г. Даниела Гочева;

Евгени Евгениев;

Илияна Иванова

 

Производствена практика

Кетъринг

24.04.2024г. Искра Кирова;

Даниела Гочева;

Илияна Иванова

 

Организация и отчетност на дейностите в кетъринга – РПП 22.04.2024г. Искра Кирова;

Даниела Гочева;

Илияна Иванова

 

УП-Дизайн на печатни издания 23.04.2024г. Симеон Димитров;

Таня Янкулова;

Александер Елзановски

                                          КГ

УП-Рисунка, типаж и анимация 11.04.2024г. Димитър Димитров;

Невяна Кирилова

Александер Елзановски
УП-Графичен дизайн и реклама 18.04.2024г. Симеон Димитров;

Таня Янкулова;

Александер Елзановски
УП-Живопис 15.04.2024г. Димитър Димитров;

Невяна Кирилова

Александер Елзановски
УП-Скулптура 22.04.2024г. Димитър Димитров;

Невяна Кирилова

Александер Елзановски
УП-Визуални изкуства 19.04.2024г. Таня Янкулова;

Симеон Димитров

Александер Елзановски
Производствена практика – Компютърна графика 24.04.2024г. Симеон Димитров;

Димитър Димитров;

 

Александер Елзановски