Самостоятелна форма


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ АПРИЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА
Начало:                     УТВЪРДИЛ:………………
СТАНЧО АТАНАСОВ
 от 14,00 часа ДИРЕКТОР
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 12.КЛАС 13.04.2021 г. Ю.ГЕЛОВСКА А.ПЕТКОВА
МАТЕМАТИКА – 12.КЛАС 15.04.2021 г. А.ВАСИЛЕВА А.ПЕТРОВА
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗИП –  12.КЛАС 20.04.2021 г. А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ
СВЯТ И ЛИЧНОСТ – 12.КЛАС 19.4.2021 г. С.БЕЛЧЕВА А.ЙОРДАНОВ
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 12.КЛАС 14.4.2021 г. К.ГРОЗЕВ С.МАРИНКОВА
ИКОНОМИКА – 12.КЛАС 19.04.2021 г. А.ХРИСТОВА М.КРЪСТАНОВА
ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА – 12.КЛАС 21.04.2021 г. В.ВЪЛКОВ А.ТОДОРОВ
ЗАПОМНЯЩИ УСТРОЙСТВА – 12.КЛАС 23.04.2021 г. Г.ДИМИТРОВ С.ИВАНОВА
ТЕХНОЛОГИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА – 12.КЛАС 21.04.2021 г. Г.НИКОЛОВА Д.ГОЧЕВА
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ – 12.КЛАС 23.04.2021 г. Г.НИКОЛОВА И.КИРОВА
УП-ТЕХНОЛОГИЯ НА СЛАДКАРСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ – 12.КЛАС 26.04.2021 г. Д.ГОЧЕВА И.КИРОВА
УП-ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА – 12.КЛАС 26.4.2021 г. А.ТОДОРОВ В.ВЪЛКОВ
УП-ЗАПОМНЯЩИ УСТРОЙСТВА – 12.КЛАС 28.4.2021 г. А.ТОДОРОВ В.ВЪЛКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА – 12.КЛАС 27.4.2021 г. Д.ГОЧЕВА И.КИРОВА

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ АПРИЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА
Начало:                     УТВЪРДИЛ:………………
СТАНЧО АТАНАСОВ
 от 14,00 часа ДИРЕКТОР
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И Л-РА – 8.КЛАС 13.04.2021 г. К.ИЛИЕВА Д.ЙОРДАНОВА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 8.КЛАС 23.04.2021 г. Й.ГРИГОРОВА С.ВЛАДИМИРОВА
МАТЕМАТИКА – 8.КЛАС 15.04.2021 г. А.ПЕТРОВА А.ВАСИЛЕВА
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 8.КЛАС 26.04.2021 г. С.ИВАНОВА А.ТОДОРОВ
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ –  8.КЛАС 20.04.2021 г. А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 8.КЛАС 28.4.2021 г. С.БЕЛЧЕВА М.КРЪСТАНОВА
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 8.КЛАС 14.4.2021 г. К.ГРОЗЕВ С.МАРИНКОВА