Самостоятелна форма

Професионална гимназия „Велизар Пеев“ – гр. Своге
ГРАФИК за провеждане на изпити през априлска изпитна сесия на ученици в Самостоятелна форма на обучение – учебна 2022/2023 г.
НАЧАЛО на всички изпити: 13.30 часа
клас/специалност Учебен предмет Дата на изпита Комисия по оценяване Ученици
IX БЕЛ 18.04.2023 г. Анна Петкова; Десислава Йорданова Божидар Петров
Математика 05.04.2023 г. Биляна Груева; Анжела Василева Божидар Петров
Информационни технологии 06.04.2023 г. Снежана Иванова; Георги Димитров Божидар Петров
Безопасност и долекарска помощ 20.04.2023 г. Искра Кирова; Даниела Гочева Божидар Петров
X Български език и литература 18.04.2023 г. Десислава Йорданова; Анна Петкова Николай Иванов; Йоана Милева
Математика 05.04.2023 г. Биляна Груева; Анжела Василева Николай Иванов; Йоана Милева
Биология и здравно образование 20.04.2023 г. Светла Николова; Марияна Кацарова Николай Иванов; Йоана Милева
Физика и астрономия 24.04.2023 г. Марияна Кацарова; Лидия Младенова Николай Иванов; Йоана Милева
Химия и опазване на околната среда 25.04.2023 г. Лидия Младенова; Марияна Кацарова Николай Иванов; Йоана Милева
Изобразително изкуство 04.04.2023 г. Димитър Димитров; Николай Попов Николай Иванов; Йоана Милева
Физическо възпитание и спорт 03.04.2023 г. Кирил Грозев; Силвия Маринкова Николай Иванов
Чужд език – Руски език 27.04.2023 г. Юлияна Геловска;  Юлиана Илиева Николай Иванов
Философия 21.04.2023 г. Цветелина Славова; Анатоли Йорданов Николай Иванов
УП – Рисунка, типаж и анимация 26.04.2023 г. Димитър Димитров; Николай Попов Николай Иванов
Производствена практика 28.04.2023 г. Николай Попов; Стефани Гергова Николай Иванов
Икономика 27.04.2023 г. Веселка Григорова; Адриана Христова Йоана Милева
 Обща теория на счетоводната отчетност 19.04.2023 г. Веселка Григорова; Адриана Христова Йоана Милева
УП – Обща теория на счетоводната отчетност 20.04.2023 г. Веселка Григорова; Адриана Христова Йоана Милева
Производствена практика 28.04.2023 г. Веселка Григорова; Адриана Христова Йоана Милева
XI Български език и литература 18.04.2023 г. Анна Петкова; Десислава Йорданова Илиана Иванова
Чужд език – Руски език 27.04.2023 г. Юлияна Геловска;  Юлиана Илиева Илиана Иванова; Емил Иванов и Велизар Величков
Математика 05.04.2023 г. Биляна Груева; Анжела Василева Илиана Иванова; Емил Иванов и Велизар Величков
Гражданско образование 26.04.2023 г. Марио Александров; Светлана Белчева Илиана Иванова; Емил Иванов и Велизар Величков
Физическо възпитание и спорт 03.04.2023 г. Кирил Грозев; Силвия Маринкова Емил Иванов и Велизар Величков
Чужд език по професията – английски език 19.04.2023 г. Станимира Димитрова; Юлиана Илиева Емил Иванов и Велизар Величков
Хидравлични и пневматични устройства 24.04.2023 г. Панайот Корнов; Калин Лилов Емил Иванов и Велизар Величков
Безопасност на движение по пътищата 25.04.2023 г. Били Кръстанов; Калин Лилов Емил Иванов и Велизар Величков
Специализиран софтуер 06.04.2023 г. Снежана Иванова; Георги Димитров Илиана Иванова
Кулинарни изделия и напитки за кетъринг 20.04.2023 г. Искра Кирова; Даниела Гочева Илиана Иванова
Организация и реализация на кетърингови събития 21.04.2023 г. Искра Кирова; Даниела Гочева Илиана Иванова
УП – Кулинарни изделия и напитки  за кетъринга 26.04.2023 г. Даниела Гочева; Евгени Евгениев Илиана Иванова
УП – Организация и технология на кетърингови събития 27.04.2023 г. Даниела Гочева; Евгени Евгениев Илиана Иванова
Производствена практика 28.04.2023 г. Даниела Гочева; Евгени Евгениев Илиана Иванова
XII Български език и литература 18.04.2023 г. Десислава Йорданова; Анна Петкова Николай Анков
Български език и литература – РПП 20.04.2023 г. Десислава Йорданова; Анна Петкова Николай Анков
Чужд език – Английски език 19.04.2023 г. Йорданка Григорова; Юлиана Илиева Николай Анков
Чужд език – Руски език 27.04.2023 г. Юлияна Геловска;  Юлиана Илиева Николай Анков
Математика 05.04.2023 г. Биляна Груева; Анжела Василева Николай Анков