Самостоятелна форма

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ПРЕЗ АПРИЛСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА
Начало:                     УТВЪРДИЛ:……………..
14,00 часа                   СТАНЧО АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР
УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 9.КЛАС 19.04.2022 г. К.ИЛИЕВА Ю.ГЕЛОВСКА
РУСКИ ЕЗИК – 11.КЛАС 19.04.2022 г. Ю.ГЕЛОВСКА Ю.ИЛИЕВА
НЕМСКИ ЕЗИК – 9.КЛАС 19.04.2022 г. С.РАНГЕЛОВА С.ВЛАДИМИРОВА
МАТЕМАТИКА – 9.КЛАС 18.04.2022 г.  А.ПЕТРОВА А.ВАСИЛЕВА
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  – 11.КЛАС 20.04.2022 г. М.АЛЕКСАНДРОВ СВ.БЕЛЧЕВА
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 9.КЛАС 20.04.2022 г. С.ИВАНОВА В.ВЪЛКОВ
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ –  9.КЛАС 14.04.2022 г. А.ЙОРДАНОВ М.АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 9.КЛАС 20.04.2022 г. С.БЕЛЧЕВА А.ЙОРДАНОВ
ФИЛОСОФИЯ – 9.КЛАС 12.04.2022 г. ЦВ.СЛАВОВА А.ЙОРДАНОВ
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – 9.КЛАС 27.04.2022 г. Л.РАШКОВА Б.ЦВЕТАНОВ
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – 9.КЛАС 13.04.2022 г. М.КАЦАРОВА А.ВАСИЛЕВА
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА –  9.КЛАС 15.04.2022 г. М.КАЦАРОВА Л.РАШКОВА
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 9.КЛАС 12.04.2022 г. Д.ДИМИТРОВ СТ.ГЕРГОВА
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 9.КЛАС 11.04.2022 г. К.ГРОЗЕВ С.МАРИНКОВА
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 11.КЛАС 11.04.2022 г. К.ГРОЗЕВ С.МАРИНКОВА
ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 11.КЛАС 13.04.2022 г. Й.ГРИГОРОВА СТ.ВЛАДИМИРОВА
СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР – 11.КЛАС 20.04.2022 г. С.ИВАНОВА В.ВЪЛКОВ
МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА – 12.КЛАС ОПП 14.04.2022 г. К.ПЕТРОВА А.ХРИСТОВА
ГОСТОПРИЕМСТВО В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ – 12.КЛАС  ОПП 15.04.2022 г. К.ПЕТРОВА А.ХРИСТОВА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ ЗА КЕТЪРИНГ – 11.КЛАС   СПП 18.04.2022 г. И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА
КУЛИНАРНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В КЕТЪРИНГА – 12.КЛАС СПП 18.04.2022 г. И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА
ОРГАНИЗАЦИЯ  И ТЕХНОЛОГИЯ НА КЕТЪРИНГОВИ СЪБИТИЯ – 12.КЛАС СПП 19.04.2022 г. И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА
ОРГАНИЗАЦИЯ  И ТЕХНОЛОГИЯ НА КЕТЪРИНГОВИ СЪБИТИЯ – 12.КЛАС СПП 20.04.2022 г. И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА
УП-КУЛИНАРНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В КЕТЪПИНГА – 12.КЛАС 11.04.2022 г. И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА
УП-ОРГАНИЗАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ В КЕТЪРИНГА – 12.КЛАС 12.04.2022 г. И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА
УП-СОМЕЛИЕРСТВО И БАРМАНСТВО-12.КЛАС 13.04.2022 г. И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА – 12.КЛАС 26.04.2022 г. И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА
УП-КУЛИНАРНИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В КЕТЪПИНГА -РПП – 12.КЛАС 27.04.2022 г. И.КИРОВА Д.ГОЧЕВА