2019/2020

ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ
за учебната 2019/2020 година
организирани по чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за приобщаващото образование
ДЕЙНОСТ РЪКОВОДИТЕЛ
1 клуб „На сцената“ Юлиана Илиева
2 студио „Формация Велизар Пеев“ Кирил Филипов
3 Литературен клуб Юлияна Геловска
4 студио „Анимация“ Албена Боева
5 студио „Рисуване и скулптура“ Димитър Димитров
6 клуб „Нови технологии“ Иво Петров
7 секция „Рекламна фотография“ Александър Тодоров
8 клуб „Математиката лесна и интересна в 10 клас“ Анжела Василева
9 клуб „Математиката лесна и интересна в 9 клас“ Кирилка Стоичкова
10 клуб „Математиката лесна и интересна в 8 клас“ Снежана Иванова
11 клуб „Електромобили“ Георги Кръстанов