2018/2019

ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ
за учебната 2018/2019 година
организирани по чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за приобщаващото образование
ДЕЙНОСТ РЪКОВОДИТЕЛ
1 клуб „Театър на английски език“ Юлиана Илиева
2 клуб „Аеробика Силвия Маринкова
3 Литературен клуб Юлияна Геловска
4 клуб „Приложен дизайн“ Албена Боева
5 клуб „Нови технологии“ Албена Боева
6 клуб „Естетика и дизайн в кулинарията“ Даниела Гочева
7 клуб „Математиката лесна и интересна“ Анелия Петрова
8 клуб „Таекуондо“ Милен Панчев
9 клуб „Електромобили“ Георги Димитров