Ваканции

Ваканции и неучебни дни
за учебната
2023/2024 година,

утвърдени със заповед РД09-2047 от 28.08.2023г.

на министъра на образованието и науката

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за VIII – XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни:

 

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2024 г. – държавен изпит за придобиване на ПК

25.05.2023 г – неучебен, но присъствен ден за учители

19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на VII клас
21.06.2024 г. – НВО по математика в края на VII клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

 

06.02.2024 г. – VIII-XII клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

 

13.05.2024 г. – XII клас (13 учебни седмици)
28.06.2024 г. – VIII и IX клас (18 учебни седмици)

12.07.2024 г. – X-XI клас (18 учебни седмици + 2 седмици производствена практика)