Ваканции


Ваканции и неучебни дни
за учебната 20
20/2021 година

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за VIII – XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни:

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г – неучебен, но присъствен ден за учители

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

04.02.2021 г. – VIII-XII клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2021 г. – VIII-IX клас (18 учебни седмици)

14.07.2021 г. – X-XI клас (18 учебни седмици + 2 седмици производсрвена практика)