Ваканции

Ваканции и неучебни дни
за учебната
2022/2023 година

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за VIII – XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни:

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2023 г. – държавен изпит за придобиване на ПК

25.05.2023 г – неучебен, но присъствен ден за учители

13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

06.02.2023 г. – VIII-XII клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

16.05.2023 г. – XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2023 г. – VIII-IX клас (18 учебни седмици)

15.07.2023 г. – X-XI клас (18 учебни седмици + 2 седмици производствена практика)