НОВА ЗАЛА ЗА „Програмиране на Цифрови Програмни Управления за металорежещи машини“ ОТКРИ ЗАМ.-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА

На 03.11.2010г. зам.-министър Милена Дамянова гостува на професионална гимназия „Велизар Пеев“ – Своге. Там тя откри зала за обучение за цифрови програмни управления за металорежещи машини и работилници по „Машиностроене и уредостроене”.

„Вие, деца, сте избрали едно много важно образование – се обърна Милена Дамянова към учениците в ПГ „Велизар Пеев”. – Образование, на което залага много Стратегия Европа 2020, защото там професионалното образование играе двойна роля. От една страна, то трябва да помогне на Европа да отговори на бъдещите нужди от умения, от друга страна, да улесни преодоляването на социалното въздействие на кризата и да подпомогне бързото излизане от нея. Затова и качественото професионално образование, квалификацията на работната сила е един от приоритетите на Министерство на образованието, младежта и науката. А качественото образование ще се случи с ефективното сътрудничество с бизнеса, с неправителствените организации, със социалните партньори. Вашето училище е прекрасен пример за това как трябва да изглежда професионалната гимназия”, допълни г-жа Дамянова.

Новата зала е оборудвана с програмиращите станции (симулатори) за управленията HEIDENHAIN iTNC 530 и MANUALplus, а в работилниците е пуснат в експлоатация нов вертикален CNC обработващ център Kovosvit MAS модел MCV 754 Quick, работещ оптимално с инструментите на SANDVIK Coromant.

Цялото това оборудване е доставено със съдействието и помощта на фирма ЕСД България ЕООД, като представител на концерна HEIDENHAIN.

Leave a Comment