Изпит по изобразително изкуство – 7 клас

stampИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – VІІ КЛАС

04.06.2014г.


Начало на изпита: 10 часа

Изпитът е с продължителност 5 астрономически часа.

Учениците трябва да бъдат в сградата на училището в 9.15 часа в деня на изпита.

Представят на квесторите документ за самоличност и служебната бележка от РИО, която удостоверява мястото за полагане на приемния изпит.

Пособията и материалите се осигуряват от кандидатите /за живопис и графика/. Рисувателният лист се осигурява от РИО.

Резервни пособия и материали ще бъдат подсигурени от училището.

Leave a Comment