Изключителен успех и престижна награда за Кристиян Валериев Величков в Национален ученически конкурс на тема: „Богатствата на Земята и човешкият прогрес – 2024 г.“

За пореден път Кристиян Величков от 10.клас от Клуб ,,Млад журналист“ с ръководител г-жа Юлияна Геловска прие предизвикателството да участва в  национален конкурс сред изключително силна конкуренция и спечели Трето място във втора възрастова група.

Конкурсът бе обявен от Геологопроучвателния факултет на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – град София. Регламентът изискваше учениците да представят познанията си за полезните изкопаеми, минералите и вкаменелостите, които се срещат по нашите земи. От четирите категории /есе, презентация, цикъл от фотографии, постер / Кристиян избра да работи върху презентация, свързана с минералите.

Класираните на призови места във възрастова група от 9. до 12. клас, сред които има щастието  да бъде и Кристиян, получават възможност след завършване на средното си образование, да се запишат в избрана от тях специалност в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. И всичко това без приемен изпит, благодарение на отличната подготовка и добрата мотивация за участие!

             Това е изключителен шанс за бъдещата професионална реализация на Кристиян.

 

Честита награда за положените усилия!

           

# Бъди изследовател и не забравяй, че бъдещето на Земята е в твоите ръцe!

Leave a Comment