Европейски ден на езиците в ПГ „Велизар Пеев“

От 2001 г. на 26-ти септември се чества деня на европейските езици. В инициативата се включват милиони хора. Целта е да се повиши осведомеността на гражданите за многоезичието в Европа, да се развие културното и езиковото многообразие и да се насърчи изучаването на чужди езици в училище и извън него. Ученици и учители от ПГ „Велизар Пеев“ също отбелязаха днешния ден като направиха часовете по английски, немски и руски език по-нестандартни.

Росен Перов, ученик от Х Г клас, специалност „Кетъринг“ представи пред свои връстници на немски език презентация на тема: „10 причини – защо трябва да учим езици?“.

Учениците от 8 А клас, специалност „Електрически превозни средства“ отбелязаха Европейския ден на езиците с викторина „Познавате ли европейските езици?“.

Марчело Младенов, ученик от XII Г клас, специалност „Кетъринг“ и Мариела Величкова, ученичка от XII В клас, специалност „Компютърна графика“ представиха на руски език интересни факти от руската кухня и традиции.

Часът по английски език в 8 Б клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ започна с аромат на чай и бисквити. Учениците имаха възможност да опитат чай с мляко по английски обичай.

В края на учебния ден всички учасници стигнаха до убеждението, че езиковото многообразие е важно средство за постигане на разбирателство в отношенията между хората и запазването на културното европейско богатство.

Leave a Comment