Държавни изпити

График за провеждане на Държавните изпити по теория и практика на професията – виж тук.

Leave a Comment