Механизми

Механизъм за действие и Алгоритъм към него, в случаи на установяване на  разпространение и употреба на наркотични вещества в училище, дейности за повишаване на професионалната подготовка на училищните психолози, информационни дейности с цел превенция и приложенията към него.

Алгоритъм

Механизъм_наркотици-2023-2024

Информация за помощни материали_институции