Заповеди

Заповед на МОН от 05.11.2021г.

Заповед на МОН – въвеждане на временни противоепидемични мерки от 21.10.2021г.

Заповед на МЗ – въвеждане на временни противоепидемични мерки от 21.10.2021г.

Заповед на министъра на образованието за организация и провеждане на учебния процес от 21.10.2021

Заповед ДИ теория-4 юни

Заповед на министъра на образованието и науката за организация на обучението на учениците от V до XII клас в периода 01.05.2021г. – 31.05.2021г.

Заповед на министъра на образованието за организация и провеждане на обучение от 30.04.2021

Заповед на министъра на образованието и науката от 31.03.2021г. за организация и провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технололии.

Заповед на Министъра на образованието и науката за преустановяване на присъствения образователен процес за училищата на територията на Софийска област за учениците от V до XII клас до 26.03.2021 г.

Заповед на Министъра на образованието и науката за организация на образователния процес в периода 22.03.-31.03.2021 г.

Заповед № РД09-3457/26.11.2020г. за обучението на учениците в периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.

Заповед № РД09-3472/27.11.2020г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020г. за определяне на ваканциите за учебната 2020/2021 година