Спортен календар

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

за учебната 2023/2024 година

 

І. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

  1. Задълбочаване на знанията и усъвършенстване на спортната техника, тактика и физическа дееспособност на учениците.
  2. Подобряване на технико-тактическата подготовка и волевите качества на учениците.
  3. Формиране на способности за самооценка на постиженията, самостоятелност и умения за работа в училищни и извънучилищни дейности.

 

ІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

  1. Овладяване разнообразна и ефективна техника – тактическа подготовка.
  2. Участие в общински състезания по различен вид спорт.

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ

 

СПОРТНА ДЕЙНОСТ СРОК ОРГАНИЗИРА МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
1.   Спортен празник – Европейски ден на спорта в училище 29.09.2023г. К. Грозев

С. Маринкова

М. Панчев

училищен двор, стадион
2.   Туристически поход за VIII клас октомври 2023г. К. Грозев

М. Панчев

местност „Трите бора“
3.   Бадминтон турнир октомври 2023г. С. Маринкова

К. Грозев

училищен двор
4.   Състезание по лека атлетика февруари 2024г.

март 2024г.

С. Маринкова

М. Панчев

училищен двор
5.   Баскетбол – турнир между класовете април 2024г. С. Маринкова

М. Панчев

училищен двор
6.   Футбол

·     турнир между паралелките

·     турнир между класовете

 

април 2024г.

юни 2024г.

К. Грозев

М. Александров

училищен двор, стадион
7.   Таекуондо – представяне на спорта май 2024г. М. Панчев училищен двор
8.   Празник на фолклорния танц май 2024г. С. Маринкова

М. Панчев

училищен двор
9.   Европейски ден на спорта в училище май 2024г. К. Грозев

С. Маринкова

М. Панчев

училищен двор, прилежащите улици, стадион
10.Спортен празник на туризма юни 2024г. К. Грозев

С. Маринкова

местност „Кирек“

 

ИЗГОТВИЛ:

Силвия Маринкова

УЧИТЕЛ ФВС