Разписание на часовете

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 40 МИНУТИ

 

 

Час Начало Край Междучасие
1 7,40 8,20 5
2 8,25 9,05 30
3 9,35 10,15 10
4 10,25 11,05 10
5 11,15 11,55 10
6 12,05 12,45 5
7 12,50 13,30 10
8 13,40 14,20 5
9 14,25 15,05 5
10 15,10 15,50