Втори час на класа

 

 

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация

през първия учебен срок на учебната 2022/ 2023 година

 

 

Класен ръководител Клас Ден на провеждане Час на провеждане
1. Светла Николова VІІІа сряда 13.35-14.20
2. Георги Димитров VІІІб сряда 13.35-14.20
3. Анжела Василева VІІІв сряда 13.35-14.20
4. Марияна Кацарова VІІІг вторник 13.35-14.20
5. Анатоли Йорданов VІІІд вторник 13.35-14.20
6. Юлияна Геловска ІХа сряда 13.35-14.20
7. Цветелина Славова ІХб вторник 13.35-14.20
8. Биляна Груева ІХв четвъртък 12.50-13.35
9. Снежана Рангелова Ха вторник 13.35-14.20
10. Адриана Христова Хб сряда 13.35-14.20
11. Десислава Йорданова Хв понеделник 13.35-14.20
12. Силвия Маринкова Хг петък 13.35-14.20
13. Снежана Иванова ХІа сряда 13.35-14.20
14. Веселка Григорова ХІб сряда 13.35-14.20
15. Анна Петкова ХІв понеделник 13.35-14.20
16. Юлиана Илиева ХІг петък 12.50-13.35
17. Милен Панчев ХІІа сряда 14.25-15.10
18. Инна Такева ХІІб петък 13.35-14.20
19. Станимира Владимирова ХІІв вторник 13.35-14.20
20. Йорданка Григорова ХІІг вторник 13.35-14.20