График за юлска поправителна сесия

stampГ Р А Ф И К

Юлска поправителна сесия

Начало: 9.00 часа

 

 

 

 

Предмет Комисия Дата
Математика Ан.Петрова/К.Стоичкова 04.07.2014
Градивни елементи Д.Борисова/Вл.Вълков 07.07.2014
БЕЛ Р.Трашлиева/А.Петкова 09.07.2014
Информатика Вл.Вълков/Н.Петров 07.07.2014
Физика М.Кацарова/Л.Младенова 02.07.2014
Химия Л.Младенова/ М.Кацарова 03.07.2014
География Р.Йорданова/Св.Белчева 04.07.2014
История Св.Белчева/М.Александров 10.07.2014
Психология Цв.Славова/ Р.Йорданова 04.07.2014
Английски език Й.Григорова/Ст.Владимирова 07.07.2014
Техническа механика П.Корнов/Р.Стайкова 11.07.2014
Техническо чертане Р.Стайкова/ П.Корнов 10.07.2014
Суровини и материали Г.Николова/И.Кирова 07.07.2014
ИТ Сн.Иванова/Г.Димитров 07.07.2014
ЗБУТ Св.Белчева/Вл.Вълков 10.07.2014
УП-Системи за управление Сн.Иванова/Г.Димитров 02.07.2014
УП-Техн. на програмирането Сн.Иванова/Г.Димитров 03.07.2014
УП-Софт. и ОС Вл.Вълков/Н.Петров 07.07.2014
Маркетинг в туризма Адр.Христова/К.Петрова 07.07.2014
Немски език Сн.Василева/Ст.Владимирова 08.07.2014

Leave a Comment