График ДИППК теория и практика

Заповед №690/12.05.2022 г.

 Г Р А Ф И К

 

За провеждане на  Задължителен държавният изпит за придобиване на трета степен професионална квалификация чрез защита на дипломен проект – сесия май-юни 2022 г.

 

  1. Защита на дипломен проект в теоретичната част
Специалност Ден час Място
Компютърна графика 20.05.2022 г. 8.30 Зала „Компютърна графика“
Приложно програмиране 20.05.2022 г. 8.30 Комп. кабинет №3
Електрически превозни средства 20.05.2022 г.

23.05.2022 г.

8.30 Компютърен кабинет №1
Кетъринг 20.05.2022 г.

23.05.2022 г.

8.30 Стая №8

 

 

  1. Защита на дипломен проект в практическата част
Специалност Ден час Място
Компютърна графика 23.05.2022 г. 8.30 Зала „Компютърна графика“
Приложно програмиране 23.05.2022 г. 8.30 Комп. кабинет №3
Електрически превозни средства 27.05.2022 г.

30.05.2022 г.

8.30 Сервиз – електромобили
Кетъринг 27.05.2022 г.

30.05.2022 г.

8.30 Учебна кухня

Leave a Comment