Гости в ПГ „Велизар Пеев“

На 2 ноември 2022г. г-н Атанасов, директор на ПГ „Велизар Пеев“, прие делегация на акредитирани в Р България военни аташета на държавите Германия, Полша, Гърция, Сърбия, Турция, Виетнам и Съединени американски щати.

Гостите на гимназията бяха посрещнати с почетен строй от представителна част на Х-ти Ученически гвардейски отряд.

Представени бяха възможностите за обучение в STEM центъра на училището, учебният сервиз за електромобили и част от експонатите на традиционната шоколадова изложба. Гостите проявиха интерес към създадения в училището исторически кът, реализиран през 2022г. по съвместен проект на Министерсво на отбраната и Министерство на образованието и науката. Делегацията беше впечатлена и от богатата изложба на военно-историческа тематика.

Гостите подариха сувенири на учениците от гвардейския отряд, а на г-н Атанасов бе връчен възпоменателен плакет.

Leave a Comment