ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС

За община Своге, със Заповед № РД 10-378 / 16.06.2022г. на Началника на РУО-София област е определено документи за кандидатстване в VIII клас за учебната 2022/2023 година да се подават в ПГ „Велизар Пеев“.

Директорът на гимназията и училищната комисия изпълняват задълженията си съгласно изискванията на Наредба №10/01.09.2016г. и при спазване графика на дейностите, утвърден със Заповед № РД 09-27443/31.03.2022г. на министъра на образованието и науката.

 

Вид дейност Срок
Прием в VIII клас
Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 21 май 2022 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл.  95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 15 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 – 22 юли 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 – 02 август 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора,

до 10 септември 2022г.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2022г. вкл.

 

Работно време на Комисията по прием на ученици в VIII клас

  1. Подаване на документи за първи етап на класиране:

05.07.2022г.    от 08:00 до 18:00 ч.

06.07.2022г.    от 08:00 до 18:00 ч.

07.07.2022г.    от 08:00 до 18:00 ч.

  1. Записване на учениците на I етап на класиране или подаване на заявление за участие във II етап на класиране

13.07.2022г.    от 08:00 до 18:00 ч.

14.07.2022г.    от 08:00 до 18:00 ч.

15.07.2022г.    от 08:00 до 18:00 ч.

  1. Записване на учениците на II етап на класиране

21.07.2022г.    от 08:00 до 18:00 ч.

22.07.2022г.    от 08:00 до 18:00 ч.

  1. Подаване на документи за участие в III етап на класиране

26.07.2022г.    от 08:00 до 18:00 ч.

27.07.2022г.    от 08:00 до 18:00 ч.

  1. Записване на учениците на III етап на класиране

01.08.2022г.   от 08:00 до 18:00 ч.

02.08.2022г.   от 08:00 до 18:00 ч.

Leave a Comment