България в Церн

През месец юни в ПГ „Велизар Пеев“ се проведе информационна среща, на която ученици от VIII и Х клас се запознаха с научната дейност, която се развива в Церн – Европейски център за ядрени изследвания.

Наш гост беше Марияна Шопова, координатор на IPPOG  за България – международна организация по физика на елементарните частици и преподавател от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Тя представи българското участие в експериментите на Големия Адронен Колайдер (най-големия създаден до сега ускорител на частици) и в изграждането на CMS – един от четирите универсални детектора на ускорителя. Български учени, инженери, техници и производствени фирми участват в изработването на жизнено важни части на това изключително сложно съоръжение.

След теоретичното запознаване, пред учениците се открива изключителна възможност да посетят Церн през следващата учебна година и да участват в специален мастър клас. Целта на майсторския клас е: учениците от гр. Своге да станат учени за един ден, като изследват реални резултати от експериментите в CMS детектора, след което ще ги анализират и споделят с други групи. По този начин учениците ще се опитат да отговорят на въпросите: какво изгражда материята, с какви сили си взаимодействат, и т.н.

Leave a Comment