Анкета и интервюта проведени от ученици от клуб „Млад Журналист“

В навечерието на 1 ноември – Ден на народните будители, преподаватели от ПГ ,,Велизар Пеев“ споделиха пред ученици от клуб ,,Млад журналист“ своите виждания за будителството в миналото и днес, като отговориха на следните въпроси:

  1. Какво е отношението Ви към будителите? Има ли разлика между будителите в миналото и будителите днес?

           ,,Благодарение на тях, имаме съхранена културна идентичност. Разбира се, че има разлика. Най-малкото е времевата разлика – минало и настояще“ – каза г-жа Биляна Груева, преподавател по математика“, а г-н Анатоли Йорданов – преподавател по история и цивилизация, допълни, че будителите днес имат все по-малко слушатели.

            Г-жа Светлана Белчева – преподавател по география, е убедена, че едва ли има българин, който да не изпитва преклонение пред будителите възрожденци, просветители, учители, артисти, които с думи, знание, пример будят умовете и душите на хората.

            ,,Будителите са специални хора. Те са замесени от особено тесто. Те не се снишават, за да мине бурята, а се изправят срещу нея и увличат другите след себе си. Хора, готови да жертват собствената си свобода, дори живота си, за добруването на родината. Обществени личности, християнски светци, хора – факли, хора – пример“ – вдъхновено сподели г-жа Юлиана Илиева, преподавател по английски език.

  1. Смятате ли, че Вие сте съвременен будител и възприемат ли Ви учениците като такъв /такава /?

            На този въпрос г-жа Груева и г-н Йорданов отговориха отрицателно, защото според тях  преподават наука, а учениците също не възприемат днешните учители като будители.

            Г-жа Белчева изрази коренно различно становище: ,,Да, смятам, че съм будител. Професията учител е вид будителство. Всеки ден събуждаме чувство за национална гордост, желание за учене, подкрепяме българската култура, образование, поддържаме любопитството на младите хора към знанието и науката.“

            „Ако и аз като учител  и човек съм успяла да запаля искрицата дори и у едно дете, като го науча да бъде по-добър човек, да знае повече, да се бори светът да е по-добро и ,,по-зелено“ място за живеене, ако съм го мотивирала да чете, да се развива, да рециклира, тогава аз съм щастлив човек. Надявам се и добър будител. Ще ми се да вярвам, че е така“ –  сподели г-жа Илиева.

  1. Трябва ли будителството да се превърне в мисия?

            ,,Би било хубаво“ е мнението на г-н Йорданов.

            ,,За определени хора и професии будителството е мисия. Но според мен днешните будители трябва да се ангажират с каузи. Просто нещо, което да вършат в полза на обществото“- допълни г-жа Белчева.

            ,,Не мога да преценя“ е отговорът на г-жа Груева.

Мнението на г-жа Илиева е, че човек се ражда будител, а непримиримостта към неправдата и желанието за промяна към по-добро създават и днешните будители – творци, иноватори, учители, застъпници на всички идеи, които ни водят към по-добро бъдеще. Хора, които не питат ,,Защо аз?“, а тръгват и повеждат всички след себе си. Те не щадят времето и енергията си, не пестят средства и усилия, а дерзаят. Хора, които са четящи, мислещи, действащи. Дава и конкретен пример с учителя Тео, Лазар Радков от ,,Капачки за бъдеще“ и Лео Кадели от организацията ,,Приятели, Помагайте!“ Това са хора, прегърнали конкретна идея, която увлича и мотивира.

  1. Смятате ли, че училището като институция може да мотивира учениците към ,,будителство“?

            И четиримата преподаватели отговориха утвърдително, като г-н Йорданов поясни: ,,Институциите са неперсонифицирани. Отделни преподаватели биха могли да мотивират ученици. Знанието е привелегия, т.е. не се разпространява епидемично.“

            Учениците от клуб ,,Млад журналист“ проведоха анкета сред съученици от 8. клас. Отговорите бяха обобщени  и дават ясна представа за отношението към будителството сред младите хора в ПГ ,,Велизар Пеев“.

 

  1. Какво е Вашето разбиране за понятието будител?

            90% от участниците в анкетата са дефинирали понятието будител като човек, който повдига духа на народа, подтиква останалите към по-добро, въздига българското самочувствие.

  1. Имената на кои будители можете да посочите?

            На този въпрос 100%  посочват имената на видни наши възрожденци, просветители и борци за свобода – Паисий Хилендарски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов.

  1. Има ли будители днес? Кои са те?

            90%  категорично заявяват: ,,Има. И това са учителите“. 10%  смятат, че днес няма будители.

  1. Смятате ли, че будителите ще изчезнат? Защо?

            95%  от учениците са убедени, че будителите няма да изчезнат, макар че са рядкост, защото винаги ще бъдат необходими. 5% мислят, че е възможно будителите да изчезнат, защото технологиите напредват, а с това всичко се променя.

            Резултатите от анкетата показват, че учениците имат ясна представа за личността на будителя в миналото и днес. Знаят и назовават имената на видни възрожденци и просветители. Имат добро отношениие към ролята на учителя като съвременен будител.

 

МИСИЯ ,,БУДИТЕЛ“

Мисията ,,Будител“ започва в далечната 1762 година, но продължава и до ден днешен. Цяла плеяда родолюбиви български книжовници, свещеници, учители и просветители посвещават живота си на това благородно и боголюбиво дело. Паметта за славното историческо и културно минало на българския род възкръсва изпод пепелищата на забравата.

Народните будители възпитават потомците и градят българската държава по този православен модел. Благодарение на духовенството, на будните книжовници и просветители, духовните ценности са съхранени до наши дни.

Нашите родители и учители са и нашите будители. Трябва да ги уважаваме, защото са ни дали не само живота, но и духовно го осмислят.

Денят на народните будители – 1 ноември, не е просто един от многото почивни дни. Това е един от най-светлите български празници, който ни прави повече българи. Приобщава ни към светлата кауза на просвещението, духовността и паметта за българското.

Поклон, вам, БУДИТЕЛИ!

откъс от есе

на Георги Божков,

ученик от Х „а“ клас

Leave a Comment