РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители, за новата учебна 2018/2019 година, родителските срещи ще се проведат по следния график: за VIII клас – 20.09.2018г. от 17:30 часа за IX клас – 19.09.2018г. от 17:30 часа за X клас – 26.09.2018г. от 17:30 часа за XI клас – 27.09.2018г. от 17:30 часа за XII клас…
Read more

Прием в 8 клас за 2018/2019 уч. година – 3 етап

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ В СПЕЦИАЛНОСТ „КOMПЮТЪРНА ГРАФИКА“ № ФЛАГ ВХ.№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ 1 1 2300855 Яна Валериева Кръстева 2 1 2301325 Мариела Антонова Величкова 3 1 2301933 Дениз Красимиров Трайчев 4 1 2300689 Елена Цветанова Христова 5 1 2301473 Светлин Светославов Славов 6 1 2300605 Беатрис Галинова Христова…
Read more

Открит урок

На 27.06.2018 г. се състоя открит урок в час по „Програмиране I“ в IX a клас, специалност „Системно програмиране“. В присъствието на Магдалена Ананиева – ст. експерт БЕЛ към РУО София – област, Незабравка Белева – експерт в дирекция ОБГУМ в МОН и Асенка Христова – външен експерт,  Алберт Василев,…
Read more

Един различен час

На 1-ви юни учениците от Х „В“ клас на ПГ „Велизар Пеев“ се включиха в „най-мащабния урок в света“ (World’s Largest Lesson”) – една инициатива на УНИЦЕФ за популяризиране на Целите за устойчиво развитие на ООН сред младите хора. Класът, разделен на три групи, представи в открит урок на английски…
Read more

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ

За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците, успешно завършили VII клас, подават в училището гнездо – ПГ „Велизар Пеев“ следните документи: Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания (попълва се на място); Копие на свидетелство за завършено основно образование; Копие от служебна бележка за резултатите…
Read more

На вниманието на зрелостниците!

В периода от 18.06. до 20.06.2018 г. вкл., от 11.00 до 15.00 ч. зрелостниците могат да прегледат оценените си писмени работи от ДЗИ. Проверката се извършва електронно в канцеларията на училището и в присъствието на член на Училищната зрелостна комисия.

ПГ „Велизар Пеев“ с участие в големия финал на „Празници на хляба“ 2018

За трета поредна година ПГ „Велизар Пеев“ се включи с уникални творения на хлебарството и сладкарството във фестивала „Празници на хляба 2018“, организиран от община Своге. Жури в състав: шеф Андрей Стоилов – мениджър Хранене на най-голямата хотелиерска верига в България „Виктория Груп“ АД, доц. Ася Панджерова – директор на…
Read more