КОНСУЛТАЦИИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ

Професионална гимназия „Велизар Пеев” организира безплатни консултации по математика за 7. клас. Датите са: 9, 10, 12, 15, 16 и 17 май от 15:00 часа. Преподаватели: Анелия Петрова, Анжела Василева, Кирилка Стоичкова

ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ

На 26 април 2017г. Професионална гимназия „Велизар Пеев” се включва в международната инициатива „Ден без асансьори” (No Elevators Day). Това е европейска инициатива част от целогодишната кампания NowWeMOVE, която раздвижва все повече хора, посредством събития свързани с физическата активност и спорта. Инициативата има за цел да фокусира общественото внимание върху…
Read more

Един ден от живота на МЛАДИТЕ ЛИДЕРИ

Участниците в групата МЛАД ЛИДЕР по проекта на МОН „Твоят час’ се срещат ежеседмично, за да споделят своите постижения и виждания за подобряване на околната среда и света като цяло. Заниманията им са посветени на развитие на уменията да идентифицират общностни нужди и цели и съмишленици, начинитете да привлекат за…
Read more

Клуб „Да празнуваме заедно“ на Националния фестивал на авторска драматургия и театър на английски език

Постановката „The Gifts of the Magi“ („Даровете на влъхвите“ на О’Хенри), изпълнена от „Театър на английски език“ към клуб „Да празнуваме заедно“, с ръководител Юлиана Илиева, представи София област на Националния фестивал на авторска драматургия и театър на английски език в град Кюстендил. Организатори на фестивала са Министерството на образованието…
Read more

ПГ „Велизар Пеев” – част от новото бъдеще в автомобилната индустрия

Стартът на информационната кампания за електромобилност беше поставен на 13.04.2017г. в ПГ „Велизар Пеев”, гр. Своге. Експертите от ИКЕМ, Илия Левков, Боян Захариев, проф. Иван Миленов, проф. Огнян Манолов, инж. Диана Николова, Грета Георгиева представиха пред гостите основните важни и ключови моменти от развитието и тенденциите на електрическата мобилност. Представител…
Read more

ПРИЕМ СЛЕД 8. КЛАС

за учебната 2017/2018 година   Специалност – Електрически машини и апарати Код – 5220201 Срок на обучение – 4 години Чужд език – английски език Втори чужд език – немски или руски език Балообразуване: утроената оценка по математика от свидетелството за завършен VIII клас оценката по физика от свидетелсвото за…
Read more

ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС

за учебната 2017/2018 година   Специалност – Електрически превозни средства Код – 5250104 Чуж език – интензивно изучаване на английски език /18 часа седмично/ Втори чужд език – немски или руски език Срок на обучение – 5 години Балообразуване: удвоената оценка от теста по БЕЛ удвоената оценка от теста по…
Read more