Участие в Национални дни за учене през целия живот

От 3 до 5 октомври 2018г. в гр. Пловдив се проведоха Национални дни за учене през целия живот, организирани от Министерството на образованието и науката и екипа на националния координатор за учене на възрастни. В рамките на дните бяха организирани: Национален заключителен форум, свързан с Електронната платформа за учене на…
Read more

Биляна Емилова – ученичка от ПГ „Велизар Пеев“ с награда от конкурс

Инициативната група на ИКЕМ за създаване на устойчив образователен модел проведе конкурс за есе на тема „Моето бъдеще – иновации, електромобилност и ядрената енергетика“ за учениците от професионалните гимназии с новите паралелки „Електрически превозни средства“. Конкурсът се организира съвместно с Българско ядрено дружество и АЕЦ Козлодуй „Нови мощности“ с подкрепата…
Read more

Информационна кампания по проект „Подкрепа за младежкото предприемачество“

Днес, 28.09.2018г. в ПГ „Велизар Пеев“ се проведе информационна среща, на която екипът на компанията „Корект Консултинг Груп“ представи проекта „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Костинброд, Своге, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“ BG05M9OP001-1.023-0057.C01. Целите на проекта са: Насърчаване на предприемачеството и развитие на умения за…
Read more

Пътешественикът Росен-Андрей Охеда, посетил 169 държави на 7 континента, вече и в Своге

На 27.09.2018г. /четвъртък/ ученици от ПГ „Велизар Пеев” имаха възможността да се срещнат с една изключително интересна личност. Росен-Андрей Охеда е роден в кубинската столица Хавана. Баща му е кубинец, а майка му е българка от Хасково, където има много роднини. До 15-ата си година живее и в България, и…
Read more

Заслужено признание

Министърът на образоваието и науката г-н Красимир Вълчев удостои 24 ученици от ПГ „Велизар Пеев“ със специална награда. Учениците от специалностите „Кетъринг“, „Производсво и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ и „Производство на сладкарски изделия“ се представиха изключително професионално на множеството кетърингови мероприятия в рамките на няколко месеца. Всички…
Read more

ПГ „Велизар Пеев“ отбелязва Европейския ден на езиците – 26 септември

Целта на този ден е да се повишава осведомеността за използваните в Европа езици, да се насърчава културното и езиковото многообразие и да се стимулира изучаването на езици през целия живот. В Европейския съюз има 24 официални езика, около 60 регионални и малцинствени езика и повече от 175 езика на…
Read more

Тържествено откриване на учебната 2018/2019 година

Всички ученици трябва да се явят на 17.09.2018г. най-късно до 9:15ч. в двора на училището, за да заемат местата си за откриването на учебната година! Информация за класните ръководители на новите паралелки: VIII А клас „Електрически превозни средства“ – класен р-л Милен Панчев VIII Б клас „Икономика и мениджмънт“ и…
Read more

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители, за новата учебна 2018/2019 година, родителските срещи ще се проведат по следния график: за VIII клас – 20.09.2018г. от 17:30 часа за IX клас – 19.09.2018г. от 17:30 часа за X клас – 26.09.2018г. от 17:30 часа за XI клас – 27.09.2018г. от 17:30 часа за XII клас…
Read more

Прием в 8 клас за 2018/2019 уч. година – 3 етап

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ В СПЕЦИАЛНОСТ „КOMПЮТЪРНА ГРАФИКА“ № ФЛАГ ВХ.№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ 1 1 2300855 Яна Валериева Кръстева 2 1 2301325 Мариела Антонова Величкова 3 1 2301933 Дениз Красимиров Трайчев 4 1 2300689 Елена Цветанова Христова 5 1 2301473 Светлин Светославов Славов 6 1 2300605 Беатрис Галинова Христова…
Read more