ДНИ НА ПРОФЕСИИТЕ


Представяне на специалностите:
• Електрически превозни средства
• Компютърна графика
• Компютърна техника и технологии
• Икономика и мениджмънт
• Кетъринг

Leave a Comment