17 и 19 юни – неучебни дни


Със заповед РД 09-1496/06.06.2019г. на министъра на образованието и науката се определят 17 и 19.06.2019г. за неучебни дни за учениците от всички училища.

Leave a Comment