06.06.2019г. – неучебен ден


Със заповед РД 09-1466/31.05.2019г. на министъра на образованието и науката се определя 06.06.2019г. за неучебен ден за всички училища, които провеждат държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по теория на професията и специалността.

Leave a Comment