Училищно ИТ състезание 5-12 клас


stampУчилищно състезание по информационни технологии  за ученици от 5 до 12 клас

гр.Своге

20 Март 2013г.

 

Организатор: Професионална гимназия „Велизар Пеев”- гр.Своге

 

Регламент

1.     Общи положения  

Състезанието се провежда за трети път на територията на община Своге. Целта му е да се предостави възможност на учениците за изява, като мотивира учителите за работа с такива с изявени способности в съответните области при използването на компютърни технологии в учебния процес и училищния живот.

В състезанието могат да участват ученици, разделени в две възрастови групи:

 •  Първа група – 5 – 8 клас
 •  Втора група – 9 – 12 клас

Участниците трябва да защитят пред комисия собствени проекти, които ще се изработват на място по зададена от журито тема. В деня на състезанието те  ще  получат  материали по темата и в рамките на 3 часа всеки състезател трябва да подготви проекта, който да представи пред журито и публиката. Редът на представяне се определя предварително чрез жребий. Оценяването се извършва съгласно критериите за всяка категория. 

Всеки участник има до 15 мин. да представи проекта си, като 5 мин. от тях са за въпросите на журито и публиката.

Представянето се оценява от 0 – 100 точки.

Учениците, желаещи да участват в състезанието трябва да заявят своето участие до 10.03.2012г. на e-mail: snejana_ivanova@pg-vpeev.com.

В заявката всеки участник трябва да напише трите си имена, училище, клас и направление, в което ще участва, както и ако има възможност да работи на собствен лаптоп.

2.     Направления: 

 •  Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за Първа група 5 – 8 класове:

–          Текстообработка

–          Компютърна графика

–          Презентация

Използвани приложни програми: Paint, Microsoft Word и Microsoft PowerPoint 

 •  Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за Втора група 9 – 12  класове:

–          Презентация

–          Изработка на рекламни материали (плакати, брошури, визитки, флаери, рекламни листовки)

–          Видеоклип

–          Статичен уеб сайт

 Използвани приложни програми: Microsoft PowerPoint, Paint, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Microsoft FrontPage, Notepad++ и други HTML WYSIYG редактори, MS Movie Maker, Sony Vegas и др.

3. Общи критерии за оценяване

 1. Функционалност и завършеност
 2. Ползваемост и достъпност
 3. Възможности за подобряване и обновяване
 4. Потребителски интерфейс и дизайн
 5. Използване на авторски елементи
 6. Технологична изрботка
 7. Приложение на проекта в учебния процес

 

Leave a Comment