Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Share On Pinterest
Share On Youtube
Share On Reddit
Share On Stumbleupon
Contact us
Hide Buttons

Училищно ИТ състезание 5-12 клас

Share on Facebook

stampУчилищно състезание по информационни технологии  за ученици от 5 до 12 клас

гр.Своге

20 Март 2013г.

 

Организатор: Професионална гимназия „Велизар Пеев”- гр.Своге

 

Регламент

1.     Общи положения  

Състезанието се провежда за трети път на територията на община Своге. Целта му е да се предостави възможност на учениците за изява, като мотивира учителите за работа с такива с изявени способности в съответните области при използването на компютърни технологии в учебния процес и училищния живот.

В състезанието могат да участват ученици, разделени в две възрастови групи:

 •  Първа група – 5 – 8 клас
 •  Втора група – 9 – 12 клас

Участниците трябва да защитят пред комисия собствени проекти, които ще се изработват на място по зададена от журито тема. В деня на състезанието те  ще  получат  материали по темата и в рамките на 3 часа всеки състезател трябва да подготви проекта, който да представи пред журито и публиката. Редът на представяне се определя предварително чрез жребий. Оценяването се извършва съгласно критериите за всяка категория. 

Всеки участник има до 15 мин. да представи проекта си, като 5 мин. от тях са за въпросите на журито и публиката.

Представянето се оценява от 0 – 100 точки.

Учениците, желаещи да участват в състезанието трябва да заявят своето участие до 10.03.2012г. на e-mail: snejana_ivanova@pg-vpeev.com.

В заявката всеки участник трябва да напише трите си имена, училище, клас и направление, в което ще участва, както и ако има възможност да работи на собствен лаптоп.

2.     Направления: 

 •  Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за Първа група 5 – 8 класове:

–          Текстообработка

–          Компютърна графика

–          Презентация

Използвани приложни програми: Paint, Microsoft Word и Microsoft PowerPoint 

 •  Направления за разработване на проекти за участие в състезанието по ИТ за Втора група 9 – 12  класове:

–          Презентация

–          Изработка на рекламни материали (плакати, брошури, визитки, флаери, рекламни листовки)

–          Видеоклип

–          Статичен уеб сайт

 Използвани приложни програми: Microsoft PowerPoint, Paint, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Microsoft FrontPage, Notepad++ и други HTML WYSIYG редактори, MS Movie Maker, Sony Vegas и др.

3. Общи критерии за оценяване

 1. Функционалност и завършеност
 2. Ползваемост и достъпност
 3. Възможности за подобряване и обновяване
 4. Потребителски интерфейс и дизайн
 5. Използване на авторски елементи
 6. Технологична изрботка
 7. Приложение на проекта в учебния процес

 

Оставете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публичен.
*