Педагогически състав


Име Контакт
Юлияна Геловска – Български език, Руски език gelovska@pg-vpeev.com
Десислава Йорданова – Български език desi_yordanova@pg-vpeev.com
Анна Петкова – Български език petkova@pg-vpeev.com
Радка Трашлиева – Български език trashlieva@pg-vpeev.com
Юлиана Илиева – Английски език ilieva@pg-vpeev.com
Инна Такева – Английски език inna_takeva@pg-vpeev.com
Екатерина Тодорова – Английски език todorova@pg-vpeev.com
Йорданка Григорова – Английски език yordanka_grigorova@pg-vpeev.com
Паша Петрова – Руски език
Снежана Рангелова – Немски език rangelova@pg-vpeev.com
Анелия Петрова – Математика anelia_petrova@pg-vpeev.com
Анжела Василева – Математика angela_vasileva@pg-vpeev.com
Кирилка Стоичкова – Математика stoichkova@pg-vpeev.com
Снежана Иванова – Математика, Информатика, Информационни технологии snejana_ivanova@pg-vpeev.com
Марияна Кацарова – Физика и астрономия kacarova@pg-vpeev.com
Лидия Младенова – Химия и опазване на околната среда mladenova@pg-vpeev.com
Лидия Рашкова – Биология и здравно образование rashkova@pg-vpeev.com
Марина Кръстанова – География и икономика  krustanova@pg-vpeev.com
Анатоли Йорданов – История и цивилизация anatoli_yordanov@pg-vpeev.com
Марио Александров – История и цивилизация mario_aleksandrov@pg-vpeev.com
Светлана Белчева – История и цивилизация, География, Свят и личност belcheva@pg-vpeev.com
Цветелина Славова – Философия, Психология, Логика, Етика slavova@pg-vpeev.com
Силвия Маринкова – Физическо възпитание и спорт marinkova@pg-vpeev.com
Кирил Грозев – Физическо възпитание и спорт grozev@pg-vpeev.com
Димитър Чавадаров – Физическо възпитание и спорт chavdarov@pg-vpeev.com
Снежана Тошева – Физическо възпитание и спорт, Спортно – туристически дейности tosheva@pg-vpeev.com
инж. Георги Димитров – Информатика, Компютърна техника – теория administrator@pg-vpeev.com
Никола Николов – ИТ, КТТ – практика  nikolov@pg-vpeev.com
Владислав Вълков – Информатика, Информационни технологии, Компютърна техника – практика и теория vulkov@pg-vpeev.com
Диляна Божинова – компютърна графика
 bozhinova@pg-vpeev.com
Панайот Корнов – електрически машини и апарати – теория, практика kornov@pg-vpeev.com
инж. Галинка Николова – Ресторантьорство и Кетъринг – теория nikolova@pg-vpeev.com
Искра Кирова – Ресторантьорство и Кетъринг – теория iskra_kirova@pg-vpeev.com
Даниела Гочева – Ресторантьорство и Кетъринг – практика gocheva@pg-vpeev.com
инж. Мариела Йорданова – Ресторантьорство и Кетъринг – практика mariela_yordanova@pg-vpeev.com
Адриана Христова – Икономика – теория adriana_hristova@pg-vpeev.com
Камелия Петрова – Икономика – практика kamelia_petrova@pg-vpeev.com
Анна Дикова-Рангелова – Икономика – теория  dikova@pg-vpeev.com
Невяна Шадова – изобразително изкуство shadova@pg-vpeev.com

Вход за електронната поща: ТУК

2 Comments

  1. Daniel

    OBICHAM VI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. buchkata

Leave a Comment