Учебници


У Ч Е Б Н И Ц И   З А   8. КЛАС

 

 1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  – А. Петров и колектив,  изд. „Булвест 2000”
 1. ЛИТЕРАТУРА – И. Кръстева и колектив,  изд. „Булвест 2000”
 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Х. Пухта,  Кеймбридж ,Think for Bulgaria /А1 и А2/
 1. МАТЕМАТИКА – Т. Витанов, Г. Кожухарова, изд. „Анубис”
 1. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – Безплатен електронен  учебник на изд. „Домино“
 1. ФИЛОСОФИЯ – Г. Герчева-Несторова, „Педагог 6“
 1. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ – Х. Матанов, Б. Стоянов, изд. „Анубис“
 1. ГЕОГРАФИЯ ИИКОНОМИКА – Р. Пенин, изд. „Булвест 2000“
 1. БИОЛОГИЯ И ЗО- В Овчаров, изд. „Булвест 2000“  ООД
 1. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ- М. Максимов, изд. „Булвест 2000“
 1. ХИМИЯ И ООС- С. Манев, изд. „Просвета“

Забележка:

Учебниците по история, география, биология, физика, химия са издадени в два варианта: отделно І и ІІ част; в едно книжно тяло – І и ІІ част. В VІІІ клас учениците изучават І част на всеки един от учебниците, в ІХ клас изучават ІІ част.

 

У Ч Е Б Н И Ц И   З А   9. КЛАС

 

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – А. Петров и колектив, изд. „Булвест 2000”

2. ЛИТЕРАТУРА – И. Кръстева и колектив, изд. „Булвест 2000”

3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- Х. Пухта, Кеймбридж Think for Bulgaria

– интензивно изучаване /В 1, Part 1/
специалност: „Икономика и мениджмънт“, „Компютърна техника и технологии“, „Компютърна графика“

– разширено изучаване /В 1.1/
специалност: „Електрически превозни средства“, „Кетъринг“

4. МАТЕМАТИКА -Т. Витанов, Г. Кожухарова, изд. „Анубис”

5. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – Безплатен електронен  учебник на изд. „Домино“

6. ФИЛОСОФИЯ- Г. Герчева-Несторова, изд. „Педагог 6“

7. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ -Х. Матанов, Б. Стоянов, изд. „Анубис“

8. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА- Р. Пенин, изд.  „Булвест 2000“ ООД

9. БИОЛОГИЯ И ЗО- В. Овчаров, изд. „Булвест 2000“ ООД

10. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ-М. Максимов, изд.  „Булвест 2000“ ООД

11. ХИМИЯ И ООС- С. Манев, изд. „Просвета“

Забележка:
1. Учениците от следните специалности: „Икономика и мениджмънт“, „Компютърна техника и технологии“, „Компютърна графика“, изучават І и ІІ част на учебниците по: история, география, биология, физика, химия
2. Учениците от следните специалности: „Електрически превозни средства“ и „Кетъринг“, изучават ІІ част на учебниците по: история, география, биология, физика, химия

 

У Ч Е Б Н И Ц И   З А  10. КЛАС

 

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – П. Маркова и колектив, изд. „БГУЧЕБНИК”

2. ЛИТЕРАТУРА- Б. Пенчев и колектив , изд. „Булвест 2000”

3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК- Х. Пухта, Кеймбридж, Think for Bulgaria /В 1, Part 2/

4. НЕМСКИ ЕЗИК – изд. „Просвета“, Prima A 1.2

5. РУСКИ ЕЗИК – Л. Изворска, Е. Димитрова, изд. „Булвест 2000“

6. МАТЕМАТИКА -Т. Витанов, изд. „Анубис”

7. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – Безплатен електронен учебник на изд. „Домино“

8. ФИЛОСОФИЯ- Г. Герчева-Несторова, изд. „Педагог 6“

9. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ- П. Павлов, Р. Гаврилова, изд. „Просвета“ – София АД

10. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА- Р. Пенин,  изд. „Булвест 2000“

11. БИОЛОГИЯ И ЗО- В. Овчаров, изд. „Булвест 2000“

12. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ- М. Максимов,  изд. „Булвест 2000“

13. ХИМИЯ И ООС- Л. Боянова, изд. „Просвета“

Leave a Comment