Участие на национално ниво на олимпиадите по история и география


След провеждането на регионалните нива на олимпиадите по общообразователните предмети, Професионална гимназия „Велизар Пеев“ излъчи участници и на национално равнище. Елица Росенова Борисова (XIIб клас) е сред 32 участници от цялата страна, които ще се включат във финалния етап на Националната олимпиада по история и цивилизация в Копривщица през април. Други двама ученици ще бъдат на Национална олимпиада по география и икономика във Видин. Това са Алекс Емилов Трайков (Xа клас) и Денис Анелиева Маринова (XIIб клас).

С тези постижения нашата гимназия доказва за пореден път, че поддържа ниво, както в състезанията по професионална подготовка, така и в олимпиадите и конкурсите, свързани с общообразователните предмети.

Leave a Comment