УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ В СЪСТЕЗАНИЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


С приключването на учебната година отбелязваме и поредната успешна година в обучението по английски език на нашите ученици. Гимназията имаше четирима участници на националния кръг в състезанието Kangaroo Global Linguistics (KGL) на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Стефани Стоилова (ниво В2), Бранимир Йорданов (ниво В1), Борис Николов (ниво А2) и Симона Ахмедова (ниво А1 Senior) представиха училището много добрe. В Училищния кръг участниците бяха 15, като всеки от тях получи сертификат за успешното си представяне.

Сертифкати получиха и Ясен Василев, Георги Еленков, Виктория Елзановска, Катрин Иванова, Марио Маринов, Мира Порязова и Светлозар Янакиев за участието си в XI Национално състезание за творческо писане на английски език, оганизирано от Фондация КОРПЛЮС.

Пожелаваме си следващата учебна година да бъде още по-ползотворна!

Leave a Comment