СЪОБЩЕНИЕ


Съгласно Заповед РД09-3610/31.12.2020г. на министъра на образованието и науката, от 4 януари 2021 година в ПГ „Велизар Пеев“ продължава обучението от разстояние в електронна среда (ОРЕС).
За повече информация следете сайта на училището.


Leave a Comment