Съобщение


Редовната сесия на задочно обучение в XI клас, специалност „Електрически машини и апарати“ трябваше да се проведе през месец  април 2020 г., на основание Правилника за дейността на училището.  Поради извънредното положение в страната се отлага за месец май от 07.05.2020 г., като обучението ще се проведе дистанционно.

Leave a Comment