Родителска среща с родителите на учениците от VIII и IX клас за учебната 2020/2021 година


Уважаеми родители,

Родителската среща с Вас, в условията на епидемиологична обстановка, ще бъде организирана по следния график:

  • на 17.09.2020г. от 18.00 часа с родителите на учениците от VIII А клас, специалност „Електрически превозни средства“ и VIII Б клас, специалности „Икономика и мениджмънт“ и „Компютърна техника и технилогии“;
  • на 18.09.2020г. от 18.00 часа с родителите на учениците от VIII В клас, специалност „Компютърна графика“ и VIII Г клас, специалност „Кетъринг“;
  • на 23.09.2020г. от 18.00 часа с родителите на учениците от IХ А клас, специалност „Електрически превозни средства“ и IХ Г клас, специалност „Кетъринг“;
  • на 24.09.2020г. от 18.00 часа с родителите на учениците от IХ Б клас, специалности „Икономика и мениджмънт“ и „Компютърна техника и технилогии“ и IХ В клас, специалност „Компютърна графика“.

Планираните родителски срещи ще бъдат проведени на открито в двора на ПГ „Велизар Пеев“ при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки.

Leave a Comment