Ученически практики


В ПГ „Велизар Пеев“ – Своге, успешно приключи първата група практиканти от 10в клас специалност „Компютърна графика“ – по проект  „Ученически практики“ – фаза 1. Учениците работиха в реална работна среда във фирма Лого Дизайн-ООД, София.

Този проект даде нова възможност за взаимодействие на училището с бизнеса, с работодателите. Учениците, успяха да придобият професионални умения за работа в екип, да учат чрез практика и да се усъвершенстват в професията по която се обучават. На успешно приключилите ученици предстои издаване на Сертификати и изплащане на стипендии.