Графици


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10 от 01.09.2016г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

вид дейност срок
1 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г. 3 – 5 юли 2019г. вкл.
2 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 11 юли 2019г. вкл.
3 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2019г. вкл.
4 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 18 юли 2019г.
5 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2019г. вкл.
6 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2019г.
7 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 25 юли 2019г. вкл.
8 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2019г. вкл.
9 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31 юли 2019г. вкл.
10 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места сле трети етап на класиране 1 август 2019г.
11 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2019г. вкл.
12 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 13 септември 2019г. вкл.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment