2018/2019


ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ за учебната 2018/2019 година

 

Специалност Електрически превозни средства

Код5250104

Чуж език разширено изучаване на английски език /13 часа седмично/

Втори чужд езикнемски или руски език

Срок на обучение5 години

Учебен план

Балообразуване:

 • удвоената оценка от теста по БЕЛ
 • удвоената оценка от теста по математика
 • оценките по математика и физика от свидетелството за основно образование

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация
 3. Свидетелство за управление на МПС, категория В

 

Специалност Компютърна техника и технологии

Код5230501

Чуж език интензивно изучаване на английски език /18 часа седмично/

Втори чужд езикнемски или руски език

Срок на обучение5 години

Учебен план

Балообразуване:

 • удвоената оценка от теста по БЕЛ
 • удвоената оценка от теста по математика
 • оценките по математика и физика от свидетелството за основно образование

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация

 

Специалност Компютърна графика

Код2130601

Чуж език интензивно изучаване на английски език /18 часа седмично/

Втори чужд езикнемски или руски език

Срок на обучение5 години

Учебен план

Балообразуване:

 • удвоената оценка от теста по БЕЛ
 • удвоената оценка от теста по математика
 • оценките по математика и изобразително изкуство от свидетелството за основно образование

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация

 

Специалност Икономика и мениджмънт

Код3451204

Чуж език интензивно изучаване на английски език /18 часа седмично/

Втори чужд езикнемски или руски език

Срок на обучение5 години

Учебен план

Балообразуване:

 • удвоената оценка от теста по БЕЛ
 • удвоената оценка от теста по математика
 • оценките по математика и география от свидетелството за основно образование

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация

 

Специалност Кетъринг

Код8110603

Чуж език разширено изучаване на английски език /13 часа седмично/

Втори чужд езикнемски или руски език

Срок на обучение5 години

Учебен план

Балообразуване:

 • удвоената оценка от теста по БЕЛ
 • удвоената оценка от теста по математика
 • оценките по математика и география от свидетелството за основно образование

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация