2020/2021


ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

 

Прием на ученици след завършване на основно образование

Срок на обучение: 5 години

Степен на образование: средно

Степен на професионална квалификация: трета

Разширено изучаван език: Английски

Втори чужд език: Немски или Руски

* Изисква се медицинско удостоверение към документите за кандидатстване. То се издава от личния лекар. При кандидатстване се прилага сканираното медицинско удостоверение, при записване в училището се представя оригиналът.

Наименование на професия Наименование на специалност Брой ученици
1 ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 26
Реализация: Специалисти в транспортни предприятия и фирми, производствени и експлоатационни звена в сферата на електрическата мобилност – електромобили и хибриди.

Балообразуване: брой точки от: 2 НВО БЕЛ + 2 НВО МАТЕМАТИКА + ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ ОЦЕНКАТА ПО МАТЕМАТИКА И ОЦЕНКАТА ПО ФИЗИКА ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Правоспособност: водач на МПС, категория „В“.

Степен на професионална квалификация: трета

Учебен план

Подробно описание на специалността

2 КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК КОМЮТЪРНА ГРАФИКА 26
Реализация: В областите на Web дизайн, графичен дизайн, рекламна дейност, дву- и тримерна компютърна графика, интернет среда, Е-приложения, предпечатна подготовка и софтуерно обслужване.

Балообразуване: брой точки от: 2 НВО БЕЛ + 2 НВО МАТЕМАТИКА + ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ ОЦЕНКАТА ПО МАТЕМАТИКА И ОЦЕНКАТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Степен на професионална квалификация: трета

Учебен план

Подробно описание на специалността

3 ТЕХНИК НА КОМПЮТРНИ СИСТЕМИ КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 13
Реализация: Проектиране, експлоатация и поддръжка на електронни устройства и компютърни системи, асемблиране на компютърни системи, изграждане и експлоатация на компютърни мрежи, периферни и комуникационни устройства, софтуерно обслужване.

Балообразуване: брой точки от: 2 НВО БЕЛ + 2 НВО МАТЕМАТИКА + ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ ОЦЕНКАТА ПО МАТЕМАТИКА И ОЦЕНКАТА ПО ФИЗИКА ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Степен на професионална квалификация: трета

Учебен план

Подробно описание на специалността

4 ИКОНОМИСТ ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ 13
Реализация: Многоаспектната и високо­квалифицирана подготовка на учениците от специалност „Икономика и мениджмънт” им предоставя не само възможност да се реализират като икономисти, финансисти, счетоводители, ръководители на човешки ресурси, бизнес аналитици и др., но и необходимите опит и познания за стартиране и управление на самостоятелен бизнес.

Балообразуване: брой точки от: 2 НВО БЕЛ + 2 НВО МАТЕМАТИКА + ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ ОЦЕНКАТА ПО МАТЕМАТИКА И ОЦЕНКАТА ПО ГЕОГРАФИЯ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Степен на професионална квалификация: трета

Учебен план

Подробно описание на специалността

5 РЕСТОРАНТЬОР КЕТЪРИНГ 26
Реализация:

Балообразуване: брой точки от: 2 НВО БЕЛ + 2 НВО МАТЕМАТИКА + ПРЕВЪРНАТИ ПО СКАЛА В ТОЧКИ ОЦЕНКАТА ПО БЕЛ И ОЦЕНКАТА ПО ГЕОГРАФИЯ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Степен на професионална квалификация: трета

Учебен план

Подробно описание на специалността