2017/2018


ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС

за учебната 2017/2018 година

 

Специалност Електрически превозни средства

Код5250104

Чуж език интензивно изучаване на английски език /18 часа седмично/

Втори чужд езикнемски или руски език

Срок на обучение5 години

Балообразуване:

 • удвоената оценка от теста по БЕЛ
 • удвоената оценка от теста по математика
 • оценките по математика и физика от свидетелството за основно образование

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация
 3. Свидетелство за управление на МПС, категория В

 

Специалност Приложно програмиране

Код4810301

Чуж език интензивно изучаване на английски език /18 часа седмично/

Втори чужд езикнемски или руски език

Срок на обучение5 години

Балообразуване:

 • удвоената оценка от теста по БЕЛ
 • удвоената оценка от теста по математика
 • оценките по математика и физика от свидетелството за основно образование

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация

 

Специалност Компютърна графика

Код2130601

Чуж език интензивно изучаване на английски език /18 часа седмично/

Втори чужд езикнемски или руски език

Срок на обучение5 години

Балообразуване:

 • удвоената оценка от теста по БЕЛ
 • удвоената оценка от теста по математика
 • оценките по математика и изобразително изкуство от свидетелството за основно образование

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация

 

Специалност Машини и системи с цифрово програмно управление

Код5210105

Чуж език интензивно изучаване на английски език /18 часа седмично/

Втори чужд езикнемски или руски език

Срок на обучение5 години

Балообразуване:

 • удвоената оценка от теста по БЕЛ
 • удвоената оценка от теста по математика
 • оценките по математика и физика от свидетелството за основно образование

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация

 

Специалност Икономика и мениджмънт

Код3451204

Чуж език интензивно изучаване на английски език /18 часа седмично/

Втори чужд езикнемски или руски език

Срок на обучение5 години

Балообразуване:

 • удвоената оценка от теста по БЕЛ
 • удвоената оценка от теста по математика
 • оценките по математика и география от свидетелството за основно образование

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация

 

Специалност Кетъринг

Код8110603

Чуж език интензивно изучаване на английски език /18 часа седмично/

Втори чужд езикнемски или руски език

Срок на обучение5 години

Балообразуване:

 • удвоената оценка от теста по БЕЛ
 • удвоената оценка от теста по математика
 • оценките по БЕЛ и география от свидетелството за основно образование

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация

 

 

Необходими документи за записване

 

 1. Свидетелство за основно образоване – ОРИГИНАЛ
 2. Служебна бележка с резултатите от тестовете НВО – ОРИГИНАЛ
 3. Медицинско свидетелство – ОРИГИНАЛ
 4. Акт за раждане

 

ПРИЕМ СЛЕД 8. КЛАС

за учебната 2017/2018 година

 

Специалност Електрически машини и апарати

Код5220201

Срок на обучение4 години

Чужд език английски език

Втори чужд езикнемски или руски език

Балообразуване:

 • утроената оценка по математика от свидетелството за завършен VIII клас
 • оценката по физика от свидетелсвото за завършен VIII клас
 • среден успех от свидетелсвото за завършен VIII клас

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация

 

Специалност Компютърна техника и технологии

Код5230601

Срок на обучение4 години

Чужд език английски език

Втори чужд езикнемски или руски език

Балообразуване:

 • утроената оценка по математика от свидетелството за завършен VIII клас
 • оценката по физика от свидетелсвото за завършен VIII клас
 • среден успех от свидетелсвото за завършен VIII клас

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация

 

Специалност Производство на сладкарски изделия

Код5410302

Срок на обучение4 години

Чужд език английски език

Втори чужд езикнемски или руски език

Балообразуване:

 • утроената оценка по БЕЛ от свидетелството за завършен VIII клас
 • оценката по химия от свидетелсвото за завършен VIII клас
 • среден успех от свидетелсвото за завършен VIII клас

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация

 

Необходими документи за записване

 

 1. Свидетелство за основно образование – ОРИГИНАЛ
 2. Медицинско свидетелство – ОРИГИНАЛ
 3. Акт за раждане