2020/2021


ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ за учебната 2020/2021 година

 

Специалност Електрически превозни средства

Професия: Техник по транспортна техника

Код5250104

Чуж език английски език

Втори чужд езикнемски или руски език

Срок на обучение5 години

Учебен план

Балообразуване:

 • удвоената оценка от теста по БЕЛ
 • удвоената оценка от теста по математика
 • оценките по математика и физика от свидетелството за основно образование

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация
 3. Свидетелство за управление на МПС, категория В

Специалност Компютърна техника и технологии

Професия: Техник на компютърни системи

Код5230501

Чуж език английски език 

Втори чужд езикнемски или руски език

Срок на обучение5 години

Учебен план

Балообразуване:

 • удвоената оценка от теста по БЕЛ
 • удвоената оценка от теста по математика
 • оценките по математика и физика от свидетелството за основно образование

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация

Специалност Компютърна графика

Професия: Компютърен график

Код2130601

Чуж език английски език

Втори чужд езикнемски или руски език

Срок на обучение5 години

Учебен план

Балообразуване:

 • удвоената оценка от теста по БЕЛ
 • удвоената оценка от теста по математика
 • оценките по математика и изобразително изкуство от свидетелството за основно образование

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация

Специалност Икономика и мениджмънт

Професия: Икономист

Код3451204

Чуж език английски език 

Втори чужд езикнемски или руски език

Срок на обучение5 години

Учебен план

Балообразуване:

 • удвоената оценка от теста по БЕЛ
 • удвоената оценка от теста по математика
 • оценките по математика и география от свидетелството за основно образование

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация

Специалност Кетъринг

Професия: Ресторатьор

Код8110603

Чуж език английски език 

Втори чужд езикнемски или руски език

Срок на обучение5 години

Учебен план

Балообразуване:

 • оценката по БЕЛ и география от свидетелството за основно образование

След  успешно завършване учениците получават:

 1. Диплома за средно образование
 2. Свидетелство за професионална квалификация