ПХХСИ


БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 

 • Утроената оценка по БЕЛ от свидетел­ството за завършен VIII клас
 • Оценката по химия от свидетелството за завършен VIII клас
 • Среден успех от свидетелството за завършен VIII клас

 

Обучаваните по тази специалност придобиват уме­ния:

 • за анализиране и съхранение на основните и спомагател­ните суровини и материали;
 • за технологичните процеси в хлебопроизводството и сладкарството;
 • за естетическо оформление на продуктите;
 • за прилагане на здравословни норми за хранене.

След завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити, учениците получават диплома за средно образо­ва­ние, свидетелство за професионална кваификация и могат да продължат образо­ванието си във всички ВУЗ.

Подробен учебен план може да видите тук.

Възможна реализация:

Учениците, завършили специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”, придобиват трета степен на професионална квалификация и професия „Техник – технолог в хранително-вкусовата промишленост”.

 Завършилите ученици се реализират като:

 • оператор в ХВП;
 • лаборант ;
 • техник-технолог;
 • оператор на машини за пакетиране и етикетиране;
 • самостоятелен бизнес за производство на хляб и сладкарски изделия.

1 Comment

 1. Любомиров

  БЛАГОДАРЯ ЗА ТОРТАТА от 5 април в р-нт „Искър“!

Leave a Comment