Компютърна графика


DSC_0205

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

с интензивно изучаване на английски език

втори чужд език – немски или руски

 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 • удвоената оценка от теста по БЕЛ
 • удвоената оценка от теста по математика
 • оценките по математика и изобразително изкуство от свидетелството за основно образование

  Обучаваните по тази специал­ност придобиват умения:

 • да използва професионален софтуер за създаване и обработка на цифрови изображения;
 • да създава 2D и 3D модели;
 • да познава принципите и методите на анимацията и озвучаването;
 • да работи с характеристиките на цветовете, контраста, връзката между светлина и цвят и др.;
 • да изгражда рисунка, сложна композиция, триизмерни форми;
 • да създават WEB приложения и др.;
 • да създават каталози и рекламни материали;
 • да изграждат фирмен стил – лого, визитки, бланки и др.

 

Възможна реализация:

Учениците, завършили специалност „Компютърна графика” придобиват трета степен на професионална квалификация и професия „Компютърен график”.

Учениците могат да се реализират у нас и в чужбина като специалисти във всички области, свързани с компютърната графика-печатни, рекламни и мутимедийни продукти, интернет сайтове. Усвоените трайни знания и умения дават възможност за широка професионална реализация във всички звена и сфери на бизнеса. Завършилите тази специалност могат да работят като: графичен и мултимедиен дизайнер, илюстратор, студиа за видео- и кинопродукция и др.

 

Подробен учебен план може да видите тук.

2 Comments

 1. А.

  Провежда ли се приемен изпит по Изобразително Изкуство, и ако да на какво е изпита?

Leave a Comment